Безброй пъти с надежда сме се вкопчвали в поредната книга по поп психология или ръководство за положително мислене. Но разбираме, че колкото повече упорстваме в напъните си да накараме ума да мисли (и чувства) по различному, толкова повече той ни прави сечено. Животът ни още повече се обърква, когато решим да го пренасочим по друга траектория. Синята пеперуда на късмета се отдалечава от погледа ни в джунглата от хаотични мисли и бушуващи емоции, от чужди желания, припознати като свои, от страхове и сковаващи предразсъдъци, от вопли и миражи на надежди.

И така продължаваме да губим себе си, Сърцето си, Посоката, Смисъла. Умът все повече се обърква, накрая се отчайва и решава, че няма смисъл да прави повече усилия… И със сигурност е прав! Самият той сякаш знае, че трябва да слезе от капитанския мостик, да отстъпи мястото си на несъзнаваното и да се върне с достойнство към призванието си на лоцман.

Несъзнаваното е кукловодът на живота ни… Въпреки внушенията, утвържденията и осъзнатите решения, които вземаме, в края на краищата несъзнаваното прави окончателния избор. То предопределя решенията ни, защото в него се формират нашите мотиви, с корени в почвата от страхове и желания, които често остават зарити.
Психотерапията е процес на динамична и неспирна промяна, в която човек преоткрива идентичността си. Отърсва слой по слой напластените върху личността си роли и маски, които са му придавали фалшива идентичност. За да промени живота си, човек трябва да знае какво да промени в себе си. Индивидуалните терапевтични преживелищни сесии под ръководството на д-р Тенчев са добра отправна точка от безкрайното пътуване на душата към свободата.

В какво се изразява психотерапията?

Думата психотерапия произлиза от древногръцките думи psyche (означаваща дъх, дух или душа) и therapeia или therapeuin (лекувам, грижа се). Целта на психотерапевта е да освободи съзнанието ви от излишния багаж, който го затормозява, от психотравмите, трупани в миналото. Чрез психотерапията се пресяват излишните негативни мисли, чувства, вярвания – с други думи – негативният филтър на светоусещане, през който пречупваме света и остава само най-важното – истинският неподправен Аз с дарбите, мечтите, копнежите и потенциала ни.
Психотерапията се основава на максимата „Здрав дух, здраво тяло“. Тя е ефикасен начин да излекувате депресия, тревожност, фобии, паническо разстройство, натрапливости, обсесии или негативни представи за самите вас, които ви карат да се чувствате зле – изкривена преценка и отхвърляне на себе си (познато като ниска самооценка), социална фобия, затруднена комуникация, страх от публични изяви и т.н.
Психотерапията е и философско търсене и намиране на истинските стойности в живота. Психотерапията ви помага да разчистите пътя към собствения си душевен комфорт (центъра на баланс в себе си), да откриете дарбите си и как да ги приложите в живота.

За някои хора психотерапията се превръща в своеобразна хигиена на душата и става интегрирана част от начина им на живот.

Освободени от психическите проблеми, преминали през интензивни душевни турболенции и намерили разрешение за причините, които формално са ги довели при психотерапевта, те разбират, че във висшата си октава психотерапията е път за преоткриване и себепознание; за разкриване на дарбите, които носят в себе си и намирането на Пътя и призванието си; за разгръщане на тоталния потенциал от възможности, заключени в тяхното уникално аз и безусловното себеприемане, което е продукт не на ментални гимнастики, а на дълбоко и фундаментално разбиране на самите себе си. Тогава те получават отговор на най-важните въпроси в живота си: Кой съм аз? Защо съм точно тук и точно сега? И разбират Смисъла…
Честотата и продължителността във времето на терапията са строго индивидуални и зависят от спецификата на проблема, от личностните особености на клиента и неговите предпочитания. Вътрешният свят на всяка личност е една необятна вселена. Затова дори при хора със сходни проблеми времето на тяхното вътрешно израстване и освобождаване е различно. Човек се излекува, когато позволи в хода на терапията това да се случи. В трансперсоналната психотерапия се спазва основният принцип на лечение, дефиниран още от Хипократ: „Лекарят лекува, природата изцелява“.

Ролята на психотерапевта е да помогне на пациента да се оправи сам, да активира вътрешния си ресурс на личностна сила, която носи в себе си. А това може да промени живота му – не просто към по-добро, а към по-истинско.

Преживелищната терапия е процес, а не еднократен акт. Методите на InSighting са път, който трябва да изминете, а не процедура, на която да се подложите. Първата крачка е най-трудната. Но след като я направите, от само себе си правите следващата… и по-следващата…, и започвате да крачите все по-уверено. Разбирате, че когато сте дръзнали да бъдете различни, път има, че винаги го е имало; че не вие намирате пътя, а Пътят намира вас. Не ставате някой друг чрез непрекъснати опити за самоусъвършенстване и анализи, а се завръщате към устоите, които са били винаги във вас. Ненадейно разбирате, че можете да светите със свой блясък и светлина. Колкото повече от истинската си Същност разкривате, толкова по-решително започвате да казвате „НЕ“ на всичко, което не ѝ принадлежи. Превръщането на психическата ви вселена в единица от по-висш порядък в новата си структура не търпи нулите на старите градивни материали – предразсъдъци, суеверия, страхове, желание да се харесате на всяка цена и на всеки, склонността да правите компромиси и да загърбвате истински стойностните, пък били те и малки, неща в живота си. Насилствените промени стават излишни, няма нужда да се опитвате да бъдете някой друг. Защото… когато сте себе си, всичко останало идва от само себе си…

Разгледайте също:

Силата - Която превръща живуркането ни в съдба Една среща с Димитър Вместо пролог Някои полезни дефиниции, свързани стемата на статията Енергия: Енергията (на древногръцки – активност, […]
Тревожните разстройства са знак за промяна - Тревожните разстройства са сред най-разпространените страдания на съвременния човек. Разпределени са в няколко групи. Към първата група спада станалото през последното десетилетие популярно и “пандемично”паническо разстройство. […]
Развитие на потенциала на личността - Д-р Димитър Тенчев е психотерапевт, писател, инспириращ лектор и семинар лидер на тренинги, курсове и ритрийти по InSighting, хипноза, трансперсонална психотерапия и развитие на потенциала […]