InSighting Пътешествия към безкрая

 20 – 26 октомври

InSighting Медитативна зона

 10 октомври – 19:09 

хАОс дишане

13 октомври – 16:39 

VIP InSighting Интензивно дишане

15 и 16 октомври – 19:09 

VIP Хаос дишане

30 октомври – 19:09 

InSighting Интензивно дишане

9 и 10 ноември – 10:39