InSighting Медитативна зона по Skype

 10 септември – 19:09 

InSighting Интензивно дишане по Skype

12 и 13 септември – 10:39 

хАОс дишане по Skype

20 септември – 16:39 

VIP InSighting Интензивно дишане по Skype

22 и 23 септември – 19:09 

VIP Хаос дишане по Skype

30 септември – 19:09