InSighting Медитативна зона

 23 септември – 19:09 

InSighting Интензивно дишане

25 и 26 септември – 10:39 

хАОс дишане

3 октомври – 16:39 

VIP InSighting Интензивно дишане

12 и 13 октомври – 19:09