InSighting Медитативна зона

 18 април – 19:09 ч.

VIP InSighting Интензивно дишане

16 и 17 април – 19:09 ч.

VIP Хаос дишане

29 април – 19:09 ч.

InSighting Интензивно дишане

11 и 12 май – 10:39 ч.

хАОс дишане

19 май – 16:39 ч.