InSighting Интензивно дишане

14 и 15 септември – 10:39 ч.

InSighting Медитативна зона

 19 септември – 19:09 ч.

хАОс дишане

22 септември – 16:39 ч.

VIP InSighting Интензивно дишане

24 и 25 септември – 19:09 ч.

VIP Хаос дишане

30 октомври – 19:09 ч.