Хипнозата Модул Т

30 ноември-2 декември

InSighting Медитативна зона

 15 ноември – 19:15 ч.

хАОс дишане

18 ноември – 16:45 ч.

VIP InSighting Интензивно дишане

20 и 21 ноември – 19:15 ч.

VIP Хаос дишане

28 ноември – 19:15 ч.

InSighting Интензивно дишане

8 и 9 декември – 10:45 ч.