InSighting Медитативна зона

 2 декември – 19:09 

InSighting Интензивно дишане

4 и 5 декември – 10:39 

хАОс дишане

12 декември – 16:39 

VIP InSighting Интензивно дишане

14 и 15 декември – 19:09