Какво е InSighting?

Много определения са дадени, много акценти са изведени и тепърва могат да се изпишат за InSighting: като преживелищна психотерапия; като философия; като мироглед; като дихателни практики; като авангардни трансперсонални модули по хипноза и като още много, много проявления. Установихме обаче, че всички идеи, думи, концепции, понятия и обяснения се превръщат в натежаващо-затормозяващи наслоявания, които противоречат на самия дух на InSighting: InSighting, който елиминира идеите, а не ги прибавя към себе си; освобождава от бремето на думите, а не търси по-подходящи такива; отива отвъд концептуалните понятия, а не се изгубва безнадеждно в лабиринтите им; InSighting, който не (се) обяснява на никого, защото недоловимото – каквото е съзнанието, невидимото – какъвто е Трансцендентът и неизразимото – каквато е трансформацията, могат единствено да бъдат опошлени от менталните концепти, но не и да се поместят в тясната им рамка.

Затова – ще изречем InSighting с една-единствена дума.

InSighting e Път.

И с едно пояснително изречение.

Пътят на разЛичностите.

Пътят се преживява, а картата се разяснява – първо; InSighting e път, а не карта – второ. Оттук следва логичното трето – InSighting e преживяване и не бива да се превръща в описание.

Какво може да ми даде InSighting?

Нищо. И това е най-ценното.

InSighting може само да отнеме – излишния товар и да те освободи… от теб самия. Не от онзи теб, когото не познаваш. А от паразитното ти аз – изискващо като тиранин, гърчещо се като жертва, роптаещо за още и за още – като хората-деца.

Един е пътят към себепознанието, а друг – към себеусъвършенстването. Първият изважда излишното от теб, а вторият прибавя – допълнително излишно. InSighting е пътуване – към себе си и опознаване на реалността, каято не познаваш. Той ще ти отнема и не ще прибавя нищо занапред.

До къде може да ме доведе InSighting?

Истината ли искаш?

InSighting е неразривно свързан с Хаоса, който действа често непредсказуемо и неочаквано, появява се изневиделица от нищото или понякога ни се усмихва иронично в съдбовните моменти от живота. Можем да ти кажем докъде InSighting няма да те отведе – до битие, изпълнено с компромисна безрадостност и малодушна обърканост, характерна за всеки очукан от живота ординер.

Чрез InSighting ще стигнеш там, до където душата дръзне да достигне. А това няма как да знаем нито ние, нито ти. А и нека все пак я има тръпката на изненада. Неизвестното наред с чувството на страх предизвиква и вълна на въодушевление.

Какво означава да преживееш InSighting?

Духът на InSighting е промяната. Промяната, която понякога нахлува като ураган, а понякога се повява като бриз в съзнанието и в битието ти. Но тя няма да навлезе без да си освободил излишния багаж от теб и непотребния баласт от ежедневието. Промяната ще засияе единствено в огъня на повишеното съзнание, раздухван от вятъра на автентичните преживелищни практики.

Да преживееш InSighting ще рече да се слееш с потока на промяната, който ще те отнесе далече от зациклилия ти в един омагьосан ден живот. И може би пред взора ти ще се открие хоризонтът на един нов, нов свят.

Как да преживея InSighting?

Ето как:

    СКОЧИ В НЕОБЯТНОТО