Изкуството да си себе си в щастливо партньорство с някой друг

therapy-1Бракът не е компромис, а хармония. Как да изживеем пълнотата на семейните взаимоотношения? Семейната терапия би ви помогнала да се фокусирате върху взаимното допълване на партньорите и би улеснила осъзнаването на печелившите принципи, обезпечаващи гладкото функциониране на връзката. Не по-малко важно е и реализирането на личностния потенциал в контекста на семейното взаимодействие и открояването на благоприятните условия, подпомагащи себеактуализацията на индивидуално и семейно равнище. Не бива да се жертва изцяло личната свобода в името на брака, а да се изгражда обща семейна идентичност в съзвучие с нагласите и на двамата партньори. Затова основна роля на терапевта се изразява в диалогизиране на съществуващите противоречия и подпомагане естествената нужда от достигане до обща и балансирана позиция.

Семейната терапия е отговорно пътуване, водещо към разбиране на нуждите и стремежите на партньора. Не е важно кой ще предприеме първата крачка, определящо е как ще се извърви общият път. Нека не забравяме и ролята на децата като медиатор между двамата партньори и тяхното равнопоставено участие в хармоничното семейство. Затова не бива да пропускаме и осъзнаването на отговорността при евентуална раздяла на родителите.

Не считайте, че няма изход от проблемната ситуация, освен ако вие самите наистина не искате да видите решението на проблемите. В InSighting Център ще ви помогнем да се центрирате върху решението, а не върху следствието от проблемната ситуация.

Ролята на психотерпевта в процеса на семейна терапия включва:

Консултиране относно динамиката на взаимоотношенията на семейната двойка и начините за преодоляване на тежки и травматични ситуации. Открояване на стресогенните фактори, които отключват неразбирателството между партньорите.
Снемане на семейна анамнеза и анализиране на средата, в която партньорите си взаимодействат.
Свободата да избираме цели – полагане на семейните приоритети. Акцентиране върху необходимостта от разбирателство и партньорство в семейните отношения.

Посещение на семейното жилище и изготвяне профил на семейната среда и последващи препоръки за преодоляване на възникналите конфликти. Изготвяне на детайлен анализ на разположението и сепарирането на семейното жилище в контекста на концепцията за личното пространство и необходимостта от съхранение на “острова на лична неприкосновеност” с цел уважаване на разЛичността на другия.

В тресавището на изпиващото ни ежедневие отчуждението често се намесва трайно в отношенията между партньорите. Липсата на финансова свобода, разнопосочеността на ангажиментите и постоянната борба за оцеляване провокират множество различни проблеми в отношенията между партньорите. Целта е възвръщане на връзката във фазата на първоначалния ѝ емоционален вид. Предписания за пътя, по който да се достигне до този момент.

Предпазване от възможността за мултиплициране на критична ситуация и влизане в цикличност на определен проблем. Изграждане на нагласа за справяне с проблемите, а не за фокусиране в тях.

Сексуалното здраве и изключително важната му функция за отношенията между партньорите. Разкриване на психологическите корени на определени сексуални травми и дефицити. Изследване на поведенческата верига, която детерминира един или друг вид сексуална дисфункция.асърчаване практикуването на широка палитра от сексуални практики, с оглед стимулирането и разнообразяването на сексуалния живот. Внасяне на многообразие и “нов поглед” в сексуалнотo взаимодействие и необходимостта от хармония и взаимно допълване в интимната сфера.Пълнотата и споделянето на сексуалния живот и изключително освежаващото им действие върху партньорите. Насърчаване и разкриване на най-смелите еротични фантазии и запознаване на всеки един от партньорите със сексуалните мечти на другия.

Не е необходимо да се търсят нетрадиционни или пък изключително сложни методи за възстановяване на емоционалните основи на една интимна връзка. Разковничето е да допуснеш до себе си помощта, която би променила в продуктивна посока вашето хармонично пътуване.

Разгледайте също:

Силата - Която превръща живуркането ни в съдба Една среща с Димитър Вместо пролог Някои полезни дефиниции, свързани стемата на статията Енергия: Енергията (на древногръцки – активност, […]
Тревожните разстройства са знак за промяна - Тревожните разстройства са сред най-разпространените страдания на съвременния човек. Разпределени са в няколко групи. Към първата група спада станалото през последното десетилетие популярно и “пандемично”паническо разстройство. […]