Отношенията между партньорите на интимно равнище са като океан, нека бъдем подготвени да го прекосим комфортно, сигурно и със спасителен пояс.

Намирайки пролука в забързания делник и обръщайки се за професионална помощ вие сте наясно с необходимостта да разрешите вашите междуличностни проблеми. Експертната помощ е насочена към семейни двойки и хора, живеещи съвместно. Стратегията на водещия терапията е да помогне на партньорите да намерят загубеният път един към друг. Терапията се осъществява както с двамата партньори, така и под формата на индивидуални консултации, провеждани само с единия от тях.

В класическия си вариант първата среща е и с двамата, като първоначалната цел е да се изясни проблемната ситуация. Насърчава се изваждането на повърхността на противоречия и проблеми в семейната среда, които са били потискани дълго време. Запознаването на психотерапевта с дълбочината и степента на противопоставяне е от огромно значение за успешната терапия. Откритото споделяне е първата и изключително важна стъпка по пътя на разрешаване на конфликта. Дошъл е моментът, в който ситуацията трябва да се разплете по най-добрия начин за всички участници в нея.

Последващите срещи са с партньорите поотделно и те са насочени към продължаване на процеса на споделяне и изкарване на повърхността на информация, която не е била споделена при първата среща. Сериозното отношение към терапията и към идентифицирането на проблемите е от изключително важно значение за успешния изход от консултирането. При индивидуалните срещи е важно истината да се погледне директно и да не се търсят компромисни варианти, а да се изяснят позициите и на двете страни.

След като индивидуалните консултации са завършени, идва ред на четвърта среща, която в идеалния случай би следвало да бъде с благоприятен завършек. Не винаги оставането на хората да живеят заедно е най-добрият сценарий, решението изкристализира в процеса на самото терапевтично взаимодействие. Терапевтът фасилитира достигането до най-добрия изход. Целта му е да обобщи и начертае основните насоки (които трябва да бъдат споделяни и от двете страни), в които да се развива семейното общуване.

Нюанс на семейната терапия е индивидуалното консултиране само с единия партньор, при което се търсят начини за коригиране на поведението на едната от страните с цел удовлетворяване потребностите на другата страна. При този вариант на консултация се изследват в дълбочина вярванията, ценностите, мислите, емоциите и автентичните реакции, които управляват живота ни и предопределят качеството на взаимоотношенията ни с хората и с партньора ни в частност. Повишената осъзнатост и по-високата степен на себепознание ни дават възможност да изчистим неразпознатото фалшиво в нас, в това число наложените ни от другите вярвания и поведенчески модели, които ни осигуряват „приемане“, но на цената да изгубим себе си по пътя към приемането от партньора ни.

Излизайки от ролята на жертви, ние преставаме да обвиняваме хората и обстоятелствата за това, което животът ни не е.

Събуждайки латентните сили за промяна с помощта на терапията, разбираме, че сами можем да изтъчем новия филтър на възприятието си (респективно да формираме нов тип действителност за себе си и хората, които искаме да са част от живота ни).

Когато ние сме променени към по-добро, пред партньора ни има два избора: 1/ той или тя също да навлезе в потока на позитивната промяна, което да съживи напълно връзката и да я обнови с нови акценти, стойности и преживявания или 2/ той или тя да излезе от живота ни. Вторият вариант в никакъв случай не е загуба, защото новият ни модел на световъзприятие ще привлече по-подходящ партньор, релевантен на новия ни модел на мислене. Каквото е отвътре, такова е и отвън.