Психотерапията е път за постигане на психическо здраве и цялостност на личността

Думата психотерапия произлиза от древногръцките думи психе (душа, дъх) и терапия (лечение). Етимологията на думата крие в себе си смисъла/ключа на психотерапията – постигане на здраве в психиката и реализиране на цялостност между съзнанието и тялото ни, между нас и вселената, между мечтите ни и реалността, в която се (или не се) реализират.

Интересна историческа препратка ни насочва към втората половина на 19 век, когато думата „психотерапия“ е била взаимозаменяема с думата „хипнотизъм“, днес позната като хипноза. През 1853 г. терминът psychotherapeia в медицинска статия е употребена като „лечебно въздействие върху ума“ – използване на съзнанието като основен инструмент за лечение на психиката.

Тези ранни източници са предсказали визионерски бъдещата посока на развитие на преживелищната психотерапия – терапията на бъдещето –като съвкупност от немедикаментозни методи и емпирични подходи за повлияване на психиката и възстановяване на психическото равновесие и ментално здраве. Основен и най-директен метод за ефективна, краткосрочна и дълготрайна форма на психотерапия е преживелищната терапия, която се осъществява в променени състояния на съзнанието – хипноза, Интензивно дишане, медитация и т.н.

Физическите и психическите проблеми са алармен сигнал на душата ни

Обикновено помощта на психотерапевт се търси, когато възникне някакъв психически проблем (депресия, паническо разстройство, фобии и т.н.) или физическо заболяване с психосоматичен характер (напр. психосоматични болки или хронични заболявания с неясен произход). Това обаче е само повод (алармен сигнал) на душата ни да ни накара да се обърнем към себе си и да разберем кое не е наред в нас самите и в живота, който сме избрали да живеем (и който ни е поболял).

Възникването на психически проблем или разстройство винаги се дължи на факта, че в един момент сме позволили средата да ни пречупи и да ни накара да забравим мечтите си. Навлезли сме в лоното на компромисите и конформизма и сме започнали прогресивно да потискаме истинската си същност. Душата не прощава предателството спрямо нея. Психическото разстройство е своеобразния ѝ бунт и опита ѝ да ни пробуди.

Психотерапията е процес на промяна и освобождаване от излишното

За разлика от повечето терапевтични школи, психотерапията, практикувана в InSighting Център не се опитва да ви промени според разбиранията и очакванията на терапевта, нито се стреми да реализира “идеалния аз”, който обществото или обърканият ни ум ни диктуват, че трябва да постигнем. Изповядваме схващането, че истинската промяна е завръщането към себе си и припомнянето на това кои сме всъщност. В този смисъл психотерапията е отнемане на излишното, а не прибавяне на още излишни неща към достатъчно затормозената ни психика.

Психотерапията е завръщане към себе си

Тя отключва нови измерения в съзнанието; реабилитира вътрешноприсъщите ценности и оживява пак мечтите ни; разкрива важните неща за нас самите и проправя нови пътища, извеждащи ни от застоя; отваря сетивата ни за разЛичния мироглед, а душата ни за свободата. Похабяващата рутина, в която вегетираме се превръща в съживяващо и вълнуващо пътешествие, в което откриваме себе си и позволяваме на невъзможното да се случи.

Психотерапията лекува с думи и преживявания, а не с лекарства

Повечето хора, които тръгват на психотерапия я приемат като задължителния горчив хап, който трябва да изпият. Това обаче не е вярно както в буквален, така и в преносен смисъл. Психотерапията лекува душата с думи и преживявания, а не с лекарства. Психотерапията като процес във времето се оказва, че е повече от похвати, които целят да премахнат болезнените симптоми и психическите проблеми, които ни измъчват. Висшата октава на психотерапията е разгръщане на потенциала на личността, намиране на правилната посока на живеене и на мястото ни във Вселената. Тя се превръща в път на духовно преоткриване, в което получаваме отговорите по отношение на екзистенциалните търсения, които сме имали съзнателно или не през целия си живот.

Психотерапията е средство за постигане на благополучие

Според определението на СЗО здравето е пълно физическо, психическо и социално благополучие на индивида. В този смисъл огромна част от обществото ни е болно. Психотерапията е средството към душевното здраве и социалното благополучие.

Няма проблем без решение – решението е в ръцете на този, който държи и проблема

Често на човек му се струва, че е изправен пред ситуация, в която проблемите са толкова големи и нерешими, че единственото, което му остава е отчаянието. Всъщност всеки проблем има решение и всяко решение е в ръцете именно на този, който държи и проблема. Психотерапията единствено посочва необходимите стъпки, които човек трябва да направи, за да осъзнае решението и да го приведе в изпълнение. И тук изцяло от него зависи дали е готов да заяви себе си и да се откаже от ролите и фалшивите идентичности в живота си или предпочита да намери убежище в проблема, превръщайки го в поредното оправдание за собствените си драми и несполуки.

И така… за кого е психотерапията?

  1. За хората с психически проблеми и разстройства (за тези, на които нещо им липсва).
  2. За хората, които наглед са постигнали всичко в живота си (при които изглежда, че нищо не им липсва), но се чувстват неудовлетворени, изгубени, объркани и депресирани.
  3. За духовно търсещите Смисъла и разЛичната стратегия на живеене.

InSighting. Личностна сила. Изобилие. Свобода

Философията на InSighting пронизва като нишка терапията, която провеждаме в Центъра ни. Изповядваме схващането, че личностната сила, изобилието и свободата са право на всеки човек, дръзнал да бъде себе си и да изрази аза си върху платното на живота. При наличието на тези три фактора в живота ни, не можем да изпитаме психическо страдание или дефицит в живота си. InSighting е алгоритъмът, чрез който това може да се случи с теб… точно днес.