rsz_15457

Вълшебни странствания в Необятното!

Основи на хипнозата и хипнотерапията:

Основи на хипнозата – Модул А

Алгоритми на хипнотерапията – Модул B

Трансперсонална хипнотерапия:

InSighting Невидими Реалности – Модул С

InSighting Вътрешни пътувания – Модул D

InSighting Есенции на възприятията – Модул E

InSighting Color Wars – Модул F

 

Основи на хипнозата – Модул А

23 – 29 октомври 2017 г.

ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА:

   • История на хипнозата.
   • Какво е хипноза? Някои теории относно хипнотичните феномени.
   • Митове за хипнозата. Погрешни концепции и вярвания.
   • Етични аспекти на хипнозата и хипнотерапията.
   • Подготовка на клиента за хипноза. Преиндукционен разговор за преодоляване на съпротивите към въвеждане в хипноза.
   • Определяне на податливостта към хипноза.
   • Индукция в хипнотичен транс.
   • Методи за бърза индукция.
   • Установяване на рапорт.
   • Феномени на хипнотичния транс (моноидеизъм, дисоцииране, хипнотични сънища, буквалност, трансова логика, промяна на времевата модалност. идиомоторни сигнали, автоматично писане и рисуване, обезболяване, амнезия, хипермнезия, синестезии).
   • Признаци за хипноза и определяне дълбочината на хипнотичния транс.
   • Техники за задълбочаване на състоянието на хипноза – кинестетични, слухови и визуални.
   • Възрастова регресия и прогресия.
   • Извеждане от хипноза.
   • Подходи в хипнозата. Методи за хипнотизиране на аналитични и отказващи сътрудничество клиенти

Алгоритми на хипнотерапията – Модул B

22 – 26 ноември 2017 г.

ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА: 

   • Разлики между хипноза и хипнотерапия.
   • Приложение на хипнозата за терапевтични цели. Принципи на хипнотерапията.
   • Директивни и индирективни методи в хипнотерапията.
   • Хипнотични и постхипнотични внушения.
   • Придобиване на умения за изграждане на действащи вербални внушения.
   • Хипноанализа.
   • Принципи на ериксонианската хипнотерапия.
   • Екзистенциална хипнотерапия.
   • Приложение на хипнотерапията за освобождаване от вредни навици: преяждане/проблеми с теглото, тютюнопушене, зависимости (наркомании, алкохолизъм, хазарт, интернет и др.), гризене на ноктите, нервни навици.
   • Приложение на хипнотерапията за редуциране на стреса и генерализираната тревожност.
   • Подходи при хипнотерапия на паническо разстройстводепресии, специфични фобии и страхове, обсесии, прокрастинация, посттравматични стресови разстройства.
   • Разрешаване на проблеми, свързани със забравяне, главоболие и други хронични болки, импулсивност, безсъние, кошмарни сънища, вина или срам, негативно мислене, несигурност, ниска себеоценка, сценична треска, говорене пред публика, тревога при публични изяви, неподходящи връзки, ревност, творчески блокажи.
   • Хипнотерапия за достигане на по-високи спортни постижения, развиване на бизнес умения, модификация на поведението, подобряване на уменията, подобряване на паметта, планиране на кариерата.
   • Индуциране на хипнотична анестезия и приложението й в медицината и стоматологията.
   • Хипнотерапия с хронично болни и раково болни.
   • Хипнотерапия със семейни двойки/партньори, възрастни и деца.
   • Разглеждане на случаи от практиката.
   • Структуриране на терапевтичната практика на професионално практикуващите.

InSighting Невидими Реалности (Трансперсонална хипнотерапия) –

Модул C

24 – 28 януари 2018 г.

ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА: 

   • Усвояване на изчистени, естествени и високоефективни техники за индуциране на хипноза и на променени състояния на съзнанието от различен тип.
   • Картографията на съзнанието и световете в него.
   • Променените и неординерните състояния на съзнанието – разлики и степени.
   • Усъвършенстване уменията в регресивната хипноза – регресия в минали животи и живот между животите.
   • Прогресия в бъдещето.
   • Интендинг – възнамеряване на събития и тяхното осъществяване.
   • Писане и говорене (ченълинг) по време на хипнотичен транс.
   • Докосване до вътрешноприсъщата мъдрост и използване на интуитивни прозрения за разрешаване на проблеми и трансформация на личността (InSighting).
   • Пробуждане на мъдростта на тялото.
   • Свързване с вътрешни водачи и архетипи.
   • Протоколи за връзка с мултиизмерни същности и редове от по-висш порядък.
   • Хипноза, свръхсъзнание и душа.
   • Дишане и променени състояния на съзнанието.
   • Холистичният подход в терапията на душата и изцелението на живота – път към цялостност.

InSighting Вътрешни пътувания – Пътешествие в мултиверсума на съзнанието  – Модул D

21 – 25 февруари 2018 г.

ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА:

   • Изчистване и усъвършенстване на алгоритъма за Вътрешни пътувания.
   • Запълване на “белите петна” от картата на съзнанието и опознаване на сферите от вътрешната ни реалност.
   • Установяване на контакт с по-висши духовни същности.
   • Опознаване на духовните същности, на които се натъкваме по време на Вътрешните пътувания.
   • Обогатяване на познанието ни за Мултиверсума и изпълващите го светове, Вселени и паралелни реалности.
   • Добиване на информация по “необичайни пътища”.
   • “Една нова реалност” – периодично пребиваване в избрани реалности и постепенното ни интегриране към тях.
   • “Пътят към Дома” – намирането му и достигането до там.
   • Вътрешните пътувания като мощно преживелищно средство за трансформация и изцеление.
   • Вътрешните пътешествия – туризмът от бъдещето.
   • “Други”. Спомняте ли си в “Боговете сигурно са полудели” една стъклена бутилка от Кока Кола за колко неща, които не могат да ни минат през ума беше използвана? Вътрешните пътувания са в зората на развитието си. По тази причина със сигурност ще се натъкнете на цели и приложения, които са неочаквани и изненадващи за самите вас като вътрешни пътешественици.

Кликнете тук 🙂  и разберете повече за уникалната методика за странствания в Несъзнаваното на д-р Димитър Тенчев.

InSighting Есенции на възприятията – Модул E

21 – 25 март 2018 г.

Пътешествията в мултиверсума на Несъзнаваното продължават…. с неповторимия модул  InSighting Есенции на възприятията – повече за това незабравимо приключение Научете тук»

 

InSighting COLOR WARS – Модул F

25 – 27 май 2018 г.

Трансово продължение на магичния “InSighting Есенции на възприятията”, Color Wars е дългоочаквания епизод шест от пътешествието в мултиверсума на невъзможното.

Акценти:

   • Селенията на цветовете.
   • Животът на цветовете.
   • Отношенията на цветовете (помежду им и към нас).
   • Пътешествия към източника — зараждането и дивергенцията на цветовете и тяхната съдба. Къде и какво обичат да са те?
   • Спектърът на светлината — тухли от стената на матрицата.
   • Color Wars. Играта — същност, тактики, прийоми на печелившия играч.

Практикум:

   • Идентифициране на цветовете в Играта — по сфери, локализация и време.
   • Проблемни точки в тялото, средата и битието — намери ги, те са в цвят.
   • Color Wars на живо. Сублимация и/ли трансформация — цветове се борят с цветове.
   • Цветът е Сила. Изцеление на живота ни с игра на Color Wars.
   • Еврика! Идентификация на доминантния и инсайтиране на прогресивния цвят.
   • След няколко рунда Color Wars — здравето, животът, случването и бизнесът. РазЛични са, нали?

 

Color Wars — преживей магията в цвят!

 

Акценти на тренинга:

   • Създаване на приятелски и непринуден климат за обучение.
   • Всички модули по хипноза/хипнотерапия са изградени на диалогичен принцип, различаващ се от застиналата академична риторика, при който ефективността на получените знания и умения е максимална.
   • Поставяне на индивидуални практически задачи на участниците, усъвършенстващи приложните техники, принципи и похвати в областта на хипнозата и хипнотерапията.
   • Практикуми по групи.
   • Създаване на собствен стил на водене на хипнозата и структурирането на хипнотерапията.
   • Условия за непосредствено практическо прилагане на теоретичното познание за всеки модул.
   • Запознаване със случаи от практиката на пътуване в необятния Мултиверсум на Несъзнаваното и демонстрация с клиенти.
   • Дискусии в група.
   • Подкрепа и супервизия на завършилите модулите на тренинга.
   • Психологията на бъдещето и един Нов, нов свят!

Цели на модулите:

   • Подготовка на участниците за професионално практикуване на хипноза и хипнотерапия в съответствие със съвременните и най-авангардните подходи в областта на хипнозата и хипнотерапията.
   • Придобиване на обширно теоретично и ефективно практическо познание в областта на хипнозата, клиничната и трансперсоналната хипнотерапия.
   • Подготовка на лекари, психолози и стоматолози за професионално приложение на хипнотерапията в тяхната практика и/или започване на самостоятелна практика като хипнотерапевти.
   • Придобиване на умения за прилагане на хипнозата в областта на личностното израстване, трансформация, развитие на потенциала на личността, както за професионалисти, така и за интересуващи се от темата „Хипноза“, което може да намери практическо приложение, както за тях самите, така и за техните близки и приятели.
   • Подготовка на участниците за безопасна и етична терапевтична практика.
   • Създаване на група от професионално практикуващи в областта на хипнозатахипнотерапията и трансперсоналната психотерапия, участие в колегиуми, професионални срещи и супервизия.

И така, този курс за вас ли е?

   • Готови ли сте за нови предизвикателства?
   • Искате ли да прибавите нови щрихи към досегашната ви практика и работа?
   • Интересувате ли се от хипнозата и невидимите измерения на съзнанието?
   • Искате ли да приложите придобитите познания върху себе си и вашите познати?
   • Искате ли да бъдете лидер във вашата област,
   • Искате ли да стъпите на пътеката на себепознанието и личностното си израстване?
   • Желаете ли да бъдете обучени и да работите с новите, авангардните методи на „психологията на бъдещето“, съчетаваща съвременните проучвания на съзнанието и древните трансови техники?
   • Допада ли Ви обучението чрез лични, преживелищни методи?
   • Искате ли да получите практическо познание, вместо тонове излишна и неприложима теория?
   • Искате ли да увеличите доверието в себе си като професионалист?
   • Искате ли да имате свободата да изградите свой стил като хипнотизатор и хипнотерапевт?

Ако отговорите на въпросите са ДА това е Вашият курс!

Прочети още:

Какво може да очаквате от хипнозата?

Какво е и какво не е хипнозата?

За записване и повече информация:

+359 884 878 222

[email protected]