InSighting Интензивно дишане – философският камък на трансформацията

Или как да бъдем сътворци на съществуването си

За всяка промяна е нужна енергия – независимо дали за да преместим чаша вода в материалната реалност или да “раздвижим” центъра на мировъзприятието си дълбоко в нашето несъзнавано. Практикуването на InSighting Интензивно дишане ни дава силата да направим промяната, която напразно сме преследвали с усилия на волята или осланяйки се на някоя от многобройните системи за позитивно мислене. InSighting Интензивно дишане е философският камък, който трансформира оловото на фалшивата ни идентичност в златото на истинското ни аз, горчилката на битието – в еликсира на изпълнен с цялостност и смисъл живот.

Какво е InSighting Интензивно дишане?

Едно от най-важните открития на човечеството, което датира от хилядолетия, е връзката между дишането и състоянието на психиката. IBI е съкращение от InSighting Breath Intensive (Инсайтинг Интензивно Дишане) – дишането, което вече е преобърнало съдбите на хиляди хора към по-добро. То представлява мощна дихателна техника за освобождаване на тялото и психиката, и за разкриване на пълния потенциал на личността. По интензивната си техника на изпълнение това е дишане, което може да бъде причислено към многобройните пневмокатарзисни техники (сударшан крия, вайвейшън (vivation), ребъртинг (rebirthing), холотропно дишане и др.), но по същността си има различия с тях.

InSighting Интензивно дишане е специфичен начин на дишане (различаващ се от денонощното ни физиологично дишане), който ни изпраща на пътешествие в непознатите селения на вътрешната ни Вселена (Несъзнаваното), за да преоткрием самите себе си. Поради спонтанния си преживелищен характер, то е една от най-въздействащите и ефективни форми на терапия, познати днес.

Интензивното дишане се прилага самостоятелно или като важно допълнение на други психотерапевтични методи, например хипнотерапията. То е изключително мощно средство за освобождаване на психосоматични блокажи, на травми от миналото, на ненужни и дори зловредни подсъзнателни матрици, които ни карат да правим едни и същи избори, които предизвикват едни и същи проблеми и зацикляния в живота ни. Но Интензивното дишане е и средството, което ни отправя на пътешествие във Вселената на несъзнаваното – тази част от човешкото съзнание, която крие неизброими загадки и тайни, които тепърва трябва да бъдат изучени. InSighting Интензивното дишане ни помага да се доближим до ядрото на истинското ни аз, да преоткрием своята идентичност, да разберем какви са дарбите и заложбите, които носим в себе си и да им позволим свободно да се изявят в живота ни.

Седемте основни принципа на InSighting Интензивното дишане

Тайната за ефективността на Интензивното дишане може да бъде резюмирана с няколкото постановки, обединени в Седемте основни принципи на InSighting Интензивното дишане:
• Липса на очакване
• Правилно дишане
• Наблюдателно осъзнаване
• Тотално приемане
• Цялостна интеграция
• Състояние на безметежност
• Свободата да бъдеш

За да се появи новото, трябва да бъде освободено старото

InSighting Интензивно дишане изчиства “психическата шлака”, която се е трупала в нас през годините – физически блокажи, психически травми, биоенергиен дисбаланс и фрагментираност на съзнанието. Освободеното съзнание е като чисто платно, върху което можем да нарисуваме наново живота си. Правилно и системно практикувано, InSighting Интензивното дишане се превръща в попътния вятър, който движи платнохода на съдбата ни по неспокойния океан на живота.
По време на семинарите по InSighting Интензивно дишане ще научите кои са основните принципи за провеждане на успешна сесия чрез Интензивно дишане, ще се запознаете с основните психични феномени и психосоматични явления, които го съпътстват, ще ви бъде разяснена същността му.

Разгледайте също:

Силата - Която превръща живуркането ни в съдба Една среща с Димитър Вместо пролог Някои полезни дефиниции, свързани стемата на статията Енергия: Енергията (на древногръцки – активност, […]
Дишането – моят път към свободата - Здравейте! Как сте в този сив есенно-зимен ден? Никъде не ти се излиза, залостил си се на топло в бърлогата си, сложил си си чаша […]
Временните Автономни Зони – оазиси на свободата - Зоната на комфорт vs Временните Автономни Зони Как да достигнем до оазисите на свободата един сеанс с д-р Димитър Тенчев Отдавна ми се искаше да […]