За хората с психически и/или физически проблеми. Силата на Интензивното дишане е в неговия преживелищен характер. Не са необходими продължителни анализи, за да се достигне до психическия проблем и той да се освободи по време на дишане. Това прави InSighting Интензивно дишане мощен метод за психофизическо изцеление.

За хората, чийто живот е зациклил. Често не ни върви в любовта и сякаш сме омагьосани – повтарят се едни и същи сценарии. Същото се случва в работата, в опитите ни да се реализираме като личности, да намерим призванието си, да подобрим материалното си състояние… или просто да реализираме желанието си да бъдем свободни. Въпреки мъчителните усилия да се изплъзнем, цикълът се повтаря отново и отново. InSighting Интензивно дишане ни дава силата да “развалим магията” на несполука, която сме си причинили самите ние, но първо променяйки себе си.

За философски настроените и духовно търсещите. InSighting Интензивното дишане е маяк за търсещите Смисъла и мястото си във Вселената. InSighting Интензивно дишане показва не само посоката, в която да търсят, но и начина, по който да намират.

За професионално интересуващите се. Интензивното дишане е необходимото начало за изучаването и прилагането на терапията чрез дишане (като самостоятелен или допълващ метод към всяка практика), както и нова възможност за професионална реализация.

За всички останали. Интензивното дишане е скок в приключението, наречено себеоткриване, мостът към пълна себеизява и цялостно реализиран потенциал. InSighting Интензивно дишане предлага авангардна, различна и печеливша стратегия на живеене.