• Възвръщане на загубената цялост.
  • Култивиране на обич и безусловно приемане на себе си такъв какъвто си, а не какъвто искат да те моделират средата и хората, сред които живееш. Вече живееш с истинското си лице, а не с някоя от многобройните маски, добити в процеса на социализацията.
  • Реализиране на пълния физически, умствен и психически потенциал за постигане на желаните цели в личния и в професионалния живот.
  • Редуциране на стреса с помощта на изграждане на навици за пълна релаксация на психиката и тялото, което води до контрол над ежедневното напрежение, особено при стресогенни ситуации.
  • Препрограмиране на негативните модели на мислене с позитивни, което променя отношението ви към живота и неговото отношение към вас.
  • Изцеление чрез реализиране на цялостност. Терапия на психически проблеми и разстройства паническо разстройство (познато в миналото като страхова невроза), генерализирана тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, натрапливости, реактивна депресия и повтарящи се депресивни епизоди, ноогенна (екзистенциална) депресия.
  • Промяна и освобождаване – например отслабване, спиране на тютюнопушенето, освобождаване от алкохолизъм, зависимости и вредни навици като цяло, освобождаване от страхове (фобии), безсъние, посттравматични стресови разстройства, по-добри изяви при спортни състезания, изпити, публични изяви, подобряване на паметта и повишаване на самооценката.
  • Регресия в минали животи и прогресия (възнамеряване на желани събития в бъдещето).
  • Естествено развиване на нова, по-удовлетворяваща стратегия за живот.