Психотерапията като средство за изцеление и като път към личностната сила и по-щастлива съдба.

С какво могат да ми помогнат хипнозата, хипнотерапията, Интензивното дишане, преживелищната терапия? Наистина психиката и проблемите, които могат да се проявят и “вкоренят” дълбоко в нея, са необятни. Затова в резюме сме се постарали да кажем с какво може да ни бъде полезна психотерапията.

 • Възвръщане на загубената цялост.
 • Култивиране на обич и безусловно приемане на себе си такъв какъвто си, а не какъвто искат да те моделират средата и хората, сред които живееш. Вече живееш с истинското си лице, а не с някоя от многобройните маски, добити в процеса на социализацията.
 • Реализиране на пълния физически, умствен и психически потенциал за постигане на желаните цели в личния и в професионалния живот.
 • Редуциране на стреса с помощта на изграждане на навици за пълна релаксация на психиката и тялото, което води до контрол над ежедневното напрежение, особено при стресогенни ситуации.
 • Препрограмиране на негативните модели на мислене с позитивни, което променя отношението ви към живота и неговото отношение към вас.
 • Изцеление чрез реализиране на цялостност. Терапия на психически проблеми и разстройствапаническо разстройство (познато в миналото като страхова невроза), генерализирана тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, натрапливости, реактивна депресия и повтарящи се депресивни епизоди, ноогенна (екзистенциална) депресия.
 • Промяна и освобождаване – например отслабване, спиране на тютюнопушенето, освобождаване от алкохолизъм, зависимости и вредни навици като цяло, освобождаване от страхове (фобии), безсъние, посттравматични стресови разстройства, по-добри изяви при спортни състезания, изпити, публични изяви, подобряване на паметта и повишаване на самооценката.
 • Психотерапия със семейни двойки и партньори.
 • Регресия в минали животи и прогресия (възнамеряване на желани събития в бъдещето).
 • Естествено развиване на нова, по-удовлетворяваща стратегия в живота.

50 проблема, при които психотерапията може да ти помогне:

 • възстановяване от физическо (сексуално) малтретиране
 • изцеление от психотравми
 • съпротиви към терапия
 • възстановяване на криминални жертви
 • по-бързо възстановяване след хирургични интервенции
 • забравяне
 • импулсивност
 • страх от интервюта
 • негативно мислене
 • свръхчувствителност
 • прокрастинация
 • сексуални дисфункции
 • суицидни (самоубийствени) мисли
 • проблеми с теглото
 • тревожност и стрес
 • модификация на поведението
 • компулсивно поведение
 • подготовка за изпити
 • страх от успех или провал
 • подобряване на уменията
 • несигурност
 • ревност
 • гризане на ноктите
 • обсесии
 • физическа и емоционална болка
 • себеразрушаващи навици
 • тревога при публични изяви
 • неподходящи връзки
 • алергии и астма
 • нощно напикаване
 • хронични заболявания
 • хранителни разстройства
 • страх от хора и места
 • главоболие и болки
 • безсъние
 • клептомания
 • кошмари
 • фобии и страхове
 • възстановяване на спомени
 • говорни нарушения
 • асоциално поведение
 • зависимости
 • увеличаване на спортните постижения
 • раждане
 • депресия
 • страх от пътуване
 • вина или срам
 • раздразнителност
 • ниска себеоценка
 • подобряване на паметта
 • нервни навици
 • “сценична треска”
 • говорене пред публика
 • тютюнопушене
 • травматични спомени
 • творчески блокажи