Индивидуалните терапевтични консултации провеждани в InSighting Център са добро начало за поемане по пътя навътре към истинското аз.

При първото посещение ще научите повече за хипнозата, хипнотерапията, InSighting и трансперсоналната психотерапия като път за възвръщане на изгубената хармония и цялостност на личността.

Ще обсъдите проблемите си и ще определите с помощта на психотерапевта целите и методите на Вашата терапия.

В първите срещи ще имате възможност да споделите душевната мъка, житейските несгоди или екзистенциалните търсения, които са ви накарали да пожелаете психотерапевтична помощ. Споделянето е много важен процес в самата терапия. Народът е казал: „Споделена болка, половин болка“. Невинаги се чувстваме комфортно да разказваме прекалено лични неща на приятели, колеги или дори на роднини. Често в центъра ни идват хора, които години са таили и потискали проблемите дълбоко в себе си. Стратегията на „прикриване“ не само не е разрешавала проблемите, камо ли да лекува разстройствата, но ги е затвърждавала във времето като мъчително преживяване. Клиентът е трябвало да воюва на два фронта – от една страна, да се справя сам със състоянието си, от друга – да го крие, за да не забележат околните („Може да ме помислят за луд!“).

И още нещо – споделянето води до вникване във вселената от чувства, мисли, идеи, ценности, вярвания и допускания на клиента, което е предпоставка за по-ефективна и успешна терапия. Двама души с едно и също разстройство или проблем може и да не се повлияят от едни и същи подходи. В този смисъл психотерапията не е поточна линия за справяне с определена диагноза, нито пък е занаятчийско занимание, където клиентите се лекуват „на ишлеме“. Психотерапевтът е творец, а психотерапията е процесът на творене. Затова задължително условие е терапевтът да има тънък усет към психичния свят на клиента и неговата динамика. Споделянето и вербалната терапия са обратната връзка, която показва докъде е напреднало вътрешното пътуване и до каква степен (и колко трайно) е настъпила промяна в това, как клиентът възприема себе си и заобикалящия го свят.

Отношения терапевт/клиент. Трансперсоналната психотерапия поставя на нова основа отношенията между психотерапевта и клиента. Патерналистичните отношения (от типа баща-дете, ментор-ученик), в които терапевтът играе ролята на непогрешим авторитет, познати от ранните години на психоанализата, са оставени в миналото. Изцяло се набляга на развиването на отношения на съдействие и равнопоставеност между двете страни, насочени изцяло към постигането на целите на клиента и неговото благополучие – процес, в който той съзнателно участва, подпомага и определя с решенията си (автономен модел на отношение). Терапевтът спазва базисните правила на медицинската етика за конфиденциалност на информацията, отнасяща се до клиента (лекарската тайна) и на информирано съгласие за провежданите методи на терапия.

Психотерапевтът няма лични чувства към вас и няма мотив да злоупотреби или да ви уязви с информацията, която му давате. Освен това, той знае как да изслушва. Тънко изкуство на терапията е да можеш да слушаш без предубеждения (спомняте ли си как Васудева от „Сидхарта“ на Херман Хесе умееше да слуша гласа на реката и да попива болките на Сидхарта?), без да натоварваш човека срещу теб със собствените си ценности, мироглед или виждания как трябва да се живее. Това е и една от характеристиките, по които може да различите добрия терапевт от посредствения. Първият няма да иска да се наложи, нито ще се опита да ви прекрои „по свой образ и подобие“. Няма да се опитва да ви натрапва неврозата на съвършенството, а ще ви освободи от този стремеж и ще ви окуражи да се приемете напълно – с позитивните и негативните си страни. Дори и да е строг към вас, когато не желаете да се промените или изпадате в самосъжаление, няма да ви унизи, нито пък ще вземе кърпичка и ще заподсмърча с вас. Не защото му липсва емпатия, а защото знае, че чувството на самосъжаление (и съжаление) не разрешава проблема, а го задълбочава. Понякога самият процес на споделяне-изслушване има терапевтичен ефект. Има клиенти, които желаят да ограничат терапията до тази форма, като терапевтът става най-добрият им приятел. Истинският терапевт приема желанието на подобни клиенти, дори да знае, че има по-мощни и бързи методи за трансформация. Защото доминиращ принцип в съвременната медицина е принципът на автономността, според който пациентът (клиентът) съучаства и сам взема решения (информирано съгласие) относно методите на лечение, след като е бил запознат с различните опции, методи и очакваните резултати.

Когато клиентът с помощта на психотерапевта е разрешил проблемите си, освободил се е от измъчващите го психотравми, променил е негативните стереотипи на мислене и деструктивни форми на поведение с позитивни и креативни модели, преоткрил е отново силата в себе си и е възвърнал интегритета на личността си, целите на терапията са постигнати. След като са се състояли един или повече сеанси на вербална психотерапия, психотерапевтът може да предложи на клиента и преживелищни методи на терапия. Най-важното условие при тях е индуцирането на променено състояние на съзнанието (ПСС), което се осъществява с различни подходи (най-старият датира от праисторически времена и включва древните шаманистки практики за предизвикване на транс). Водещите подходи в InSighting Център за психотерапия и автентична духовност са хипнозата и InSighting Интензивното дишане. Тези методи се обръщат директно към несъзнаваната част от психиката ни, където, скрити за разума, лежат вярванията, мотивите и изборите, които правим в живота си. Тя предопределя събитията, фактите и хората, които ще пропуснем през филтъра на възприятието си, за да се проявят в нашето ежедневие, и които ще обусловят качеството ни на живот (наричано от някои съдба). Изчистването на несъзнаваното от негативните нагласи, които се материализират в „самоизпълняващи се пророчества“ и освобождаването на мощния творчески потенциал и на дарбите, които всяка личност носи дълбоко в себе си, водят до същинското лечение на душата, до възвръщане на целостността и хармонията на личността и до преживяване на пикови трансформиращи моменти и намиране на верния път в живота.

Скептикът: „Окей! Може би ще се подложа на психотерапия. Как да разбера тази терапия за мен ли е?“

Всичко нахвърляно дотук може да ни подскаже кои са личностите, които успешно биха преминали през трансформиращата InSighting терапия.

Хората, които имат някакви проблеми от психично естество, психични разстройства или психосоматични симптоми. Спектърът от „диагнози“, при които помага нашата терапия, е много широк. Вижте го в секцията ни „Приложение на психотерапията“.

Хората, на които „всичко им е наред“, но въпреки това се чувстват неудовлетворени и нерядко – нещастни. Чували ли сте термина „ноогенна депресия„? Просперирате в кариерата, радвате се на финансова независимост, имате хармонична връзка, често сте обект на завист заради това, което сте, а изпитвате апатия, потиснатост и безразличие към всичко, което се случва в живота ви (сякаш сте страничен наблюдател). За тази група хора преживелищната и консултативната психотерапия са от голяма полза. Повече може да прочетете в секцията „Развитие на потенциала на личността„.

InSighting не е просто път за психотерапия. Това е родена след години на търсене и преоткриване на истинските ценности, все още развиваща се, днес и утре, жива философия за по-качествено живеене.

Индивидуалните психотерапевтични консултации, семинарите по InSighting Интензивно дишанемедитативните практики и всички събития провеждани в InSighting Център са за търсещите по-дълбок смисъл на живота и по-богати, мултидименсионални измерения на съществуването си. Задавали ли сте си въпроси за смисъла на съществуването и за вашето място във вселената? Търсили ли сте отговори за същността на живота и смъртта? Чувствали ли сте се неудовлетворени от рутината на живота и устройството на съвременното общество? Усещали ли сте се „по-различни“ от останалите и неспособни да намерите сродни души, които да споделят вашите идеи? Ако отговорите са „Да“, InSighting философията и InSighting обществото в България са за вас.