Нужна ни е нова стратегия за живот

д-р Димитър Тенчев, Медии|

Д-р Тенчев, ще се случи ли нещо със света през 2012 г.? Никой не знае. Има различни тълкувания. Според New Аge движението ще [...]