INSIGHTING UNIQUE

За първи път в света и… в InSighting Център!

Хипноза — Модул Х

OTHERKIN

(Транс-миграция-в-истинската-ти-същност)

 

С основателя на InSighting

 д-р Димитър Тенчев

15 – 17 юни 2018

Otherkin aka Modul X — Началото

Какво е Otherkin?

Otherkin е шеметно разпространяващ се през последните години социален феномен. Представителите на Otherkin изграждат цяла нова субкултура, според която те не се идентифицират напълно или изцяло, социално или духовно с представителите на човешката раса/вид и считат/усещат/преживяват, че са нещо разЛично от тях.  

Откъде води началото си Otherkin? 

Няма единна теория откъде води началото си феноменът Otherkin. Ето най-застъпените хипотези:

 • РазЛична генетична идентичност/транс-ансестрална принадлежност, различаваща се коренно от човешката/земната. 
 • РазЛична “расова” идентичност, която не може да се интегрира/побере в тясната човешка форма на възприятие.
 • РазЛична реинкарнационна същност (т.нар. first timers), която е неспособна или не желае да се адаптира към условията/формата на живот на Земята. 
 • Метафора, която обяснява разЛичността от другите на преживяващия Otherkin феномена. 

Някои “симптоми” за Otherkin:

 • Tрансвидова дисфория (състояние на перманентна тревожност или генерализирано неудовлетворение от живота), дължаща се на осъзната идентификация с или неосъзната принадлежност към друг вид/раса/цивилизация. 
 • РазЛична система на възприятие и противоположна ценностна система спрямо масово срещаните/допустимите в човешката популация (липсата на амбиции, на обичайната жажда за конкуренция, на алчно-консуматорска парадигма, както и отсъствието на всякакво желание “за забавление” по общоприетия начин са само някои от типичните Otherkin проявления).
 • Незаличаващо/непритъпяващо се от нищо усещане, че си в затвор и влудяваща осъзнатост за тоталната липса на свобода. 
 • Дълбока носталгия — по нещо, някой, някъде.
 • Търсене/ненамиране на нещо, някой, някъде.
 • Неподправен интерес към енигмата на (не)човешкото съзнание, влечение към магичното, стремеж към необятните мултиизмерения на вътрешните вселени.
 • … (добави нещо от себе си)

Модул Х — Защо? 

 • Студио Х
 • X Men
 • Model X
 • X=?
 • X локация
 • X хромозома — трансмутация
 • Х — знакът за затворен път се превръща в портал към безкрая
 • … (добави още нещо от себе си)

Otherkin aka Modul X — Нещо повече

За Otherkin:

 • Повечето е по-малкото
 • Отдалечаването е приближаването
 • Не(пре)следването е постигането
 • Нетръгването е пристигането
 • Нежеланието е добиването
 • Неправенето е реализирането

И все пак Модул Х е:

 • Хипноза (това е поредният авторски, иноваторски и уникаторски InSighting трансперсонален модул по хипноза)
 • Дишане (да, ще има Дракон!)
 • Транс (през цялото време)
 • Неординерни състояние на съзнанието
 • Супраординерни преживявания
 • Метадълбоки пътувания до отвъдмислими дестинации
 • Схвръхразлични идентификации с  Otherkin — с други същности или със себе си (въпрос на “гледна точка” 😉 )

Otherkin aka Modul X — Накъде

Плановете, таргетите и посоките са човешки “правения”. Otherkin са свободни от тях.

Така че в резюме:

Колкото, толкова

Каквото, такова

Накъдето, натам

Otherkin aka Modul X — За кого е

Това е най-странният трансперсонален модул, създаван някога.

Дизайнът му ще пасне като Ескалибур в ръката на крал Артур на:

 • Странниците
 • Странящите от света
 • “Странните” — всички, които през живота си са се усещали Otherkin — разЛични от другите. 

Otherkin aka Modul X — Преживей разЛичността си!

Кога? 

1-3 юни 2018 от 10.30 до 17 ч. 

Къде?

InSighting Център

Дали? 

Да!

 

При записване и предплащане до 26 май, преференциална отстъпка.

 

За повече информация и записване:

+359 884 878 222

[email protected]

 

д-р Димитър Тенчев

д-р Димитър Тенчев

Психотерапевт в InSighting център
Призвание: Семинар лидер
Професия: Психотерапевт
Известен още с: Основател на InSighting, пионер в преживелищната психотерапия, неортодоксален писател
Поле на дейност: Променените състояния на съзнанието, трансперсоналните опитности, надличностните пикови преживявания
Страст: Свободата и писането
Изповядва: Философията на разЛичността
Мечта: Shido Munan (В съвършения път пречки няма)
Още за психотерапевта