Семинари

REFRAMING 3 ШИКАН ТАЗА

Семинари|

InSighting Unique! REFRAMING 3 ШИКАН ТАЗА БЪДЕЩЕ НАСТОЯЩЕ РАЗБИЙ РАМКАТА ЗА 5 МИНУТИ@ В една нощ на самотния 4 ОКТОМВРИ На живо или по Skype [...]

InSighting Пътешествия в безкрая

Семинари|

InSighting Пътешествия в безкрая       СЕБЕ-ТО 23-28 ОКТОМВРИ Заминах самотен, пристигнах сам, завърнах се Съм Преломен ритрийт в планината с Д. Преди да [...]

INSIGHTING СЪБИТИЕТО 2021

Семинари|

ЛЯТО/ЮГ INSIGHTING СЪБИТИЕТО 2021 ИДВА!     18-27 ЮЛИ ЖИВ-О-ТАТ Ритрийт във вълшебната планина — без усилие, без правила 10 дни  Естественост. Естетика. Еспри.  с [...]

InSighting Съвършенството на медитацията ’21 

Семинари|

InSighting Съвършенството на медитацията '21      СЪ-СТОЯ-НИЕ-ТО Шестдневен ритрийт в: Мълчание Умиротворение Тишина Упование Свобода СъстояниеТо 25-30 април 2021 На ново уединенено място…  С [...]

ПАЛЕО 2 — ПРЕДИДАСИ

Семинари|

InSighting Unique ПАЛЕО 2 ПРЕДИДАСИ                    ПРЕДУГАЖДАНЕ        АНТИВЯРА              [...]

 INSIGHTING RESET ’21!

Семинари|

INSIGHTING UNIQUE     INSIGHTING RESET '21!   Посрещни разЛично новата година на Белия Вол  В артистично неправене, всепостигащо бездействие и безметежна свобода СЪМ! Тридневен [...]

REFRAMING — РАЗРУШАВАНЕ НА ПАКТОВЕТЕ

Семинари|

InSighting Unique! REFRAMING   РАЗРУШАВАНЕ НА ПАКТОВЕТЕ   Преначертай рамката  на възприятието, случването и реалността В една уютна нощ през самотния 28 ДЕКЕМВРИ На живо  [...]

InSighting Пътешествия към безкрая

Семинари|

InSighting Пътешествия към безкрая   РАЗ/МАХ Годината на Металния Плъххх Заминах самотен, пристигнах сам, завърнах се самостоен Преломен ритрийт в планината с Д. “Моята вяра [...]

INSIGHTING СЪБИТИЕТО 2020 ИДВА!

InSighting / Интензивно дишане, Семинари|

  INSIGHTING СЪБИТИЕТО 2020 ИДВА!   18 - 27 ЮЛИ S/ 10-дневен ритрийт в атмосферата на Спокойствието Силата Свободата Самостойността Споделеността с Д.  Как се [...]

ПАЛЕО — ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ

Семинари|

InSighting Unique ПАЛЕО             ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ              ПРОТО/НАЧАЛА        АНТИСТРЕС ЛЕКОТА    [...]