InSighting Unique!

24 ЧАСА 

ДЕСЕНЗИНГ 

28-29 ЮНИ ’19

Веднъж в годината…

Само в InSighting Център…

Имаш среща… със себе си

МИТИЧНАТА ЗАЛА УТРОБАТА

12 ЧОВЕКА

24 ЧАСА СЕНЗОРНА ДЕПРИВАЦИЯ

ТЪМНИНА

ХАОС ШУМ

СЪННО-БУДНА МЕДИТАЦИЯ

ИНСАЙТИ И ВАЛЯЩИ ОТКРОВЕНИЯ

ПРЕЖИВЯВАНЕ, КОЕТО ЩЕ ПОМНИШ… ДО ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

InSighting десензинг – Какво представлява

InSighting Десензинг е уникална практика, в която сетивата се лишават от стимули за 24 часа. Методът е известен като сензорна депривация, но съчетан с уникалните вътрешни InSighting медитативни техники се трансформира в нещо много по-дълбоко от депривацията, позната в масовия ѝ вариант. InSighting Десензинг се превръща в средство за променени състояния на съзнанието, при които сънят се видоизменя в осъзната опитност, а бодърстването преминава в спонтанна медитация, наподобяваща на сън без сънища. 

InSighting десензинг – Същност

Мрак… монотонен припукващ шум… матрак (който си е само твой…

За 24 часа оставаш изцяло насаме със себе си, – без стимулите на цвят, звук, мирис, вкус и осезание –  с мислите, които блъскат хаотично в главата ти (или без тях) и с вътрешните преживявания, които хлопат на дверите на променените ти възприятия.

В ранните години на InSighting, десензинг се провеждаше единствено на Големите ни семинари и се практикуваше със затъмняващи маски за очите и антифони, поставяни в ушите, в зле пригодени за тази инициатива зали.

Днес нещата са по инасайтърски различни! Намирате се в Утробата – идеално затъмнената вентилирана зала в InSighting Център, в която не прониква и лъч светлина. Вместо да се поставят антифони в ушите, се пуска бял шум, който съвършено неутрализира звуците от околната среда. Той е ненатрапващ се в съзнанието и естествено “изключващ” сетивото слух. А твърдите постелки за лежане са заменени с удобни мултифункционални матраци (никога не сме и подозирали, че ще се използват за толкова различни нужди и предназначения :)).

Има и още нови нещица – пасивното лежане, при което се редуваха естествените цикли на сън с бодърстване е заменено със специфични практики за повишена осъзнатост в “будните часове”, които превръщат InSighting десензинг в преживяване от непознат и разЛичен за съзнанието порядък. Външният и вътрешният свят – такива, каквито ги познаваме – започват да се сливат, да разменят местата си, да се разпадат и пресътворяват наново в една нова и непозната, по-вълнуваща и по-богата от обичайната реалност.

InSighting десензинг –  Как протича той и какво може да се очаква

Психонавтите пристигат в залата в 9.19 вечерта. Следва кратък инструктаж за техниката на десензинг, съпровождащите я медитативни практики и основните правила за оптималното протичане на пътуването за цялата група (моля участниците да не слагат парфюми или други помади по себе си, за да не се дразнят излишно нервните окончания на обонянието ни).

Около 10 вечерта психонавтите заемат местата си. И да бъде…тъмнина. Започва да се откроява хаотичен, но недразнещ цветен шум. Дава се начало на 24 часовия десензинг, а с него със сигурност на едно от най-вълнуващите събития, което може да се случи в живота на всеки от участниците. Пътуването към безпределното и неизмеримото, към невидимото и все още неназованото, магичното и ефимерното, за което съзнателно или не всеки е мечтал е вече реалност. Остава само да се потопят в нея, и да оставят – всичко, което ги е свързвало със света навън.

Започват да се редуват цикли на сън и бодърстване, в които външната реалност става все по-илюзорна, а вътрешната – по-осезаема, по-жива, по-истинска. Човек се среща с Всичкото (за да преживее Нищото), което се намира в него – страховете, задръжките, брътвежите на милионите паразитни мисли, повтаряемите сценарии от живота му, дефицитните избори, които стоят зад тях, визиите на други светове и същности или пък просто се отпуска в Настоящето, в което не съществуват злободневните проблеми, нито се търси решение за тях. Възможно е да започнат да се случват “прояснения” на осъзнато сънуване, възможно е будното състояние да се преживее като сън или като един мираж. 

Възможно е… да започне да се проявява невъзможното или пък да случва Нищото, познато ни като Хаоса или още като неродената Пустота. Но… Каквото и да става, всичко е Окей! 🙂

InSighting десензинг –  “На разсъмване”

Загубва се представата за ден и нощ, за час или минута. Линейното време превърнало се е в спирала! И когато най-малко очакваме и сме се примирили, че пътуването ни ще продължи може би безкрай, светлините в залата ненадейно светват и разбираме, че денонощието е минало със скоростта на седмица или на час.

Психонавтите се завръщат от своя полет в безмерното – изхвърлили излишните неща от себе си и инспирирани от измеренията, световете и възможностите, разкрили се по време на странстването вътре в тях.

Дизайнът на семинара е съобразен с почивен ден (неделя) след него, в който реадаптацията към 3D действителността за участвалите в InSighting десензинг ще е плавна, гладка и без излишни сътресения. Това от една страна ще допринесе за пълната интеграция на преживяванията, а от друга – за минимално “шоково” заземяване.

InSighting десензинг –  За кого е

За всеки, който се стреми към:

 • Непознатото
 • Невероятното
 • Магичното
 • Чудотворното
 • Вълшебното
 • Невъзможното

За всеки, който търси:

 • Свободата
 • Мъдростта
 • Пустотата
 • И… Блаженството

За всеки който:

 • Желае да наскочи себе си и копнее да пристъпи отвъд рамките на познатата реалност
 • Иска да преживее едно незабравимо приключение, което няма дори бледо подобие във времето и пространството, което населява
 • Е пионер по дух и бунтар по темперамент
 • ………. допълни своя мотив

InSighting десензинг –  Допълнителни условия

Кога: 

28.6.19 от 9.19 вечерта

Къде: 

InSighting Център,  зала Утробата

Краен срок за записване: 

22.6.19

Какво трябва да носим?   Себе си, облечени в удобни и свободни дрехи, в лежерно разположение на духа.

Важно! Записването се потвърждава при предплащане на цялата сума.

Важно!! С оглед оптималното протичане на инициативата броят на участниците е ограничен до 12.

Важно!!! Първоначално депозирана сума не се връща. 

За записване и контакти:

+359 89 8819910

[email protected]

д-р Димитър Тенчев

д-р Димитър Тенчев

Психотерапевт в InSighting център
Призвание: Семинар лидер
Професия: Психотерапевт
Известен още с: Основател на InSighting, пионер в преживелищната психотерапия, неортодоксален писател
Поле на дейност: Променените състояния на съзнанието, трансперсоналните опитности, надличностните пикови преживявания
Страст: Свободата и писането
Изповядва: Философията на разЛичността
Мечта: Shido Munan (В съвършения път пречки няма)
Още за психотерапевта