За първи път в света и… в InSighting Център!

 

WIRTOO 

(ВИРТУ — ХИПНОВИРТУАЛНИ РЕАЛНОСТИ)

Петдневен целодневен модул с транс, медитация и виртуални вселени 

с д-р Димитър Тенчев

22-26 ноември 2017

Wirtoo — множество вселени, побрани в няколко думи.

Wirtoo — самото име предизвиква хипнотично-енигматично-магнетично-романтичен резонанс някъде дълбооооко в теб, нали? 

И интуитивно-(не)емоционалните протуберанси, отговор на тези резонанси, са безупречно декодирани като послание. Wirtoo е всичко това — хипнотичен (като нов хипнотичен модул от култовия курс по хипноза); енигматичен (като човешкото несъзнавано); магнетичен (като мистерията на предсътворението); романтичен (като обещанието за по-добро битие в много по-различни измерения) и много повече. 

Wirtoo e:

 • Нов модул по хипноза, но не само. Wirtoo e качествено ново преживяване, оттук и съвсем отделно събитие. 
 • Нов протокол за създаване (и пребиваване) в свръхнеординерни реалности.
 • Нови вселени, които предстои да сътвориш или откриеш.
 • Качествено нови променени състояния на съзнанието, които отключват неподозирани дарби, заключени качества и необичайни теми в теб и в живота ти.
 • Нов Ел Дорадо от безбройни светове — по-богати, по-цветни, по-(не)възможни от линейно-причинно-следственият кафез, в който си затворен.
 • Нов Мултиверсум, чийто вселени имат една обединяваща ги геометрия — на неопределеността. Именно Геометрията на неопределеността е средата, в която се развиват Дао на Късмета, Дао-то на богомолката, Златното сечение на живота, Теоремата на безпроблемието, Cultless парадигмата и много, много други принципи и неопределености, които предстои да преживееш. 
 • Нови врати — към мултифасетното ти Аз — и нови вариации от (не)възможности, които се случват сякашшшшш от само себе си. 
 • И последно, но първо по значение! Нов подход за промяна/подмяна/смяна на реалността. Да не забравяме за какво сме се събрали ;). 

 Wirtoo — вселени зад дверите на възприятията. 

Започни с:

 • Wirtoo — пред прага на една отделна реалност.
 • “Платинена стая с безброй врати”. Реалностите се оказват многобройни.
 • Хапки от неординерността — прекрачване зад тънката червена линия на безкрая.

Навлез по-дълбоко:

 • Отвъд дверите на възприятието — Wirtoo е вече реалност!
 • Като Странник в странна страна — да живееш според геометрията на неопределеността — едно (по)забравено усещане. 
 • У Дома и отвъд —(не)възможното, където се случва.

И завърши със:

 • Срещи с обитателите на Wirtoo — проги, ииони, сайтове, genius loci, съюзници, архетипи-смукачи, надличностни същности…
 • Срещи със странници в странна страна — консесусни реалности и усукване на  Wirtoo вселени.
 • Срещи с Аза — Wirtoo — Дао-то на себе си

Wirtoo и нататък…

 • Хипнотични трансове.
 • Преломни медитации.
 • Консолидирани виртуални реалности.
 • Завръщане към началата. 
 • Да се пренесеш във Wirtoo — една нова парадигма на битие в непознатото познато.
 • Wirtoo —магията на самослучването. Правиш разлика между случване и ставане, нали? 🙂 

Wirtoo — пресъздай своята реалност!

Кога?

22-26 ноември 2017 от 10.30 до 17 ч. 

Къде?

Разбира се — InSighting Център

Дали? 

А-ха.

Отстъпка ранно записване до 12 ноември 2017!

За повече информация и записване:

[email protected]

+359 884 878 222

InSighting. бъди разЛичност!

д-р Димитър Тенчев

д-р Димитър Тенчев

Психотерапевт в InSighting център
Призвание: Семинар лидер
Професия: Психотерапевт
Известен още с: Основател на InSighting, пионер в преживелищната психотерапия, неортодоксален писател
Поле на дейност: Променените състояния на съзнанието, трансперсоналните опитности, надличностните пикови преживявания
Страст: Свободата и писането
Изповядва: Философията на разЛичността
Мечта: Shido Munan (В съвършения път пречки няма)
Още за психотерапевта