Д-р Димитър Тенчев е завършил Медицински Университет – София, магистър е по медицина и магистър по здравен мениджмънт. Преподава медицинска етика и социална медицина в Медицински Университет – София и има кабинет по трансперсонална психотерапия. Притежава сертификати с право за практикуване на хипноза и хипнотерапия. Член е на Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия. Практикува и преподава трансперсонална психотерапия чрез дишане (пневмокатарзис). Участвал е в семинари и обучения в областта на психотерапията в България и чужбина.

 

Психотерапевтът v.1

Обратно към v.3.0