Сексуални нарушения

Проблемни състояния и психически разстройства|

Много мъже и жени имат временни сексуални нарушения, които не се дължат на болестен процес, а  на психологически фактори и в тези случаи психотерапията е [...]