Основи на трансперсоналната психология и практически подходи в Инсайтинг интензивното дишане - Смолян 2006

Семинар по InSighting Интензивно дишане

17 – 24 юни 2006

Смолянските езера – гр. Смолян

 

 

Модул: Основи в теорията и практиката на трансперсоналната психотерапия (задължителен модул за сертифициране на инструктори по пневмокатарзис).

Програмата на семинара включва:

Теоретичен модул:

 • Картография на човешката психика – биографични, перинатални и трансперсонални области.
 • Системите от кондензиран опит (COEX).
 • Четирите базисни перинатални матрици и идентифицирането им по време на холотропна сесия.
 • Трансперсонални области на психиката.
 • Седем принципа на възнамеряването.
 • Принципи и методи за релаксация.

Практически модул:

 • 4 дихателни сесии за всеки участник (2 групови холотропни сесии и 2 индивидуални сесии сред природата).
 • Рисуване на мандали.
 • Звукотерапия.
 • Пречистване с четирите елемента – въздух, огън, вода, земя.
 • Групови медитации.
 • Ландшафт терапия.
 • Групи за споделяне.