insighting-patjat-na-geroja-v-teb-smoljan-2009-1Деветдневен семинар по InSighting

25 юли – 2 август 2009

Смолянските езера – гр. Смолян

Модул: InSighting. Пътят на героя в теб.

 

Програмата на семинара включва:

Теоретичен модул:

 • Пътуването на героя – ключът за реализиране на цялостност.
 • “Моят свят е моят път”. Процесът на осъзнатото живеене като средство за себепознание и пълна реализация на потенциала на личността.
 • Усилване на креативността и способността за генериране на инсайти – ключовите фактори за трансформация и подобряване на качеството на живот. “Как да живея?” – InSighting – новата житейска стратегия.
 • Архетипите като същност. Характеристика на дванайсете основни психологически архетипа, населяващи Вселената на несъзнаваното. “Кой съм аз?”
 • Архетипите като сили, предопределящи етапа на развитието ни при осъществяване на Мисията в живота ни. “Къде се намирам в момента?”
 • Разкриване на най-силно изявените архетипи при всеки участник. Определяне на основните задачи в личностното израстване и реализиране на потенциала на личността във връзка с доминиращите архетипни сили. “Накъде трябва да вървя за да достигна целта си?”
 • Светлите и тъмните страни на архетипите и интегрирането им в единна цялостност като път за добиване на личностна Сила.
 • Използване на “суровата” архетипна сила за култивиране на градината на психическия ни свят. “Как да променя световъзприятието си за да реализирам потенциала си?”
 • Разкриване на Смисъла на пътуването или придаване на смисъл във всяка крачка от него. “Важно е самото пътуване, а целта е просто поводът да го осъществим”.
 • Постигането на целта. Завършеното пътешествие на героя. Преоткриване на източника на вътрешната Сила. Безметежност и себедостатъчност – качествата на Свободата.
 • Нови перспективи в индивидуалното себеразкриване и социалното развитие от гледна точка на пътуването на героя.

Практически модул:

 • 4 дихателни сесии InSighting Интензивно дишане за всеки участник: 2 групови сесии с музика и 2 индивидуални сесии сред природата.
 • InSighting – официално представяне и практикуване на нововъведената InSighting техника чрез променени модели за индуциране на пневмокатарзис и повишена осъзнатост в настоящето – InSighting практика (ново!).
 • Рисуване на мандали – картини от вътрешната ни вселена.
 • Всекидневна практика на интровертиращо дишане Breath Insight (BI) – мост към Източника на вътрешна мъдрост – InSighting практика.
 • Desensing– отдръпване на сетивата от външния свят и потъване в Източника на Настоящето (от 6 до 24 часа) – InSighting практика.
 • Sensing – повторно интегриране на Тук и Сега чрез петте сетива – InSighting практика.
 • I-Sighting – практикуване на не-ума – InSighting практика.
 • E-Sighting – използване на груповата енергия за увеличаване на личната Сила – InSighting практика.
 • GiveInsight – изкуството да получаваш, давайки – InSighting практика (ново!).
 • DarkSight – срещата със сянката – InSighting практика (ново!).
 • Пречистване с четирите елемента – въздух, огън, вода, земя.
 • Практикуми по възнамеряване в групи (InSighting групи по възнамеряване – (IGI) – InSighting практика.
 • Ландшафт терапия. Пътят е в теб! – InSighting практика.
 • Групи за споделяне.

Акценти на семинара:

 • Създаване на деветдневна временна автономна зона, в която социалните маски падат и всеки може да бъде такъв, какъвто е – самият себе си.
 • Спонтанен, приятелски, непринуден климат на “сродната вълна” – среда, спомагаща активирането на интуицията, засилваща синхроничностите и инсайтите – знаците и прозренията, касаещи Пътя и съдбата ни.
 • ТУК и СЕГА или животът в настоящето – новият тип осъзнаване. Отърсване от бремето на психическото време.
 • Освобождаване от физическите блокажи, психотравмите и негативните емоционални матрици – скритите сили, които ваят съдбата ни.
 • Практики, насочени към генериране на личностна Сила като ключов фактор за изцеление на живота и трансформация на личността.
 • “Преместване” върху нова силова линия на съдбата и реализация на тоталния потенциал на личността в зависимост от доминиращите архетипни сили във Вселената на несъзнаваното.
 • Desensing или среща насаме със себе си без опосредстването на петте сетива.
 • Среща със Сянката. Интегриране и приемане на тъмната страна от аза ни.
 • Ключов момент на тазгодишния голям семинар е Мисията в живота и Пътят, по който всеки може да я постигне. Ето защо дизайнът както на установените, така и на новите InSighting практики и отношението, с което се прилагат, са свързани пряко или косвено с темата на модула и със задачите, които предопределя.