InSighting Невидими Реалности

INSIGHTING НЕВИДИМИ РЕАЛНОСТИ – МОДУЛ C

Нови срещи с магичното!

24 – 28 ЯНУАРИ 2018

InSighting Невидими Реалности е поредното вълшебно странстване в необятните и непознати Вътрешни светове, с помощта на авангардните техники за индуциране на променени състояния на съзнанието, развити и разработените от д-р Димитър Тенчев протоколи за трансперсонални преживявания от различни класове.

Като участници в InSighting Невидими Реалности ще се впуснем в едно вълнуващо и неповторимо предизвикателство, което разкрива феномени като ченълинг, регресия в минали животи, прогресия в бъдещето, връзка с мултиизмерни същности и докосване до редове от по-висш порядък, срещи с архетипи и духовни водачи. С помощта на преживелищните техники за променено съзнание, ще се научим да пробуждаме присъщата мъдрост отвътре и да се доверяваме на хармоничния Поток на пустотата “отвън”; ще се гмурнем в неподозирани дълбини на съзнанието и ще се възвисим до немислими хоризонти на съществуванието; ще се докоснем до ресурса от Сила, водещ до безапалеционна трансформация, по-висша осъзнатост и тотална Свобода и ще дръзнем да ги допуснем в живота си.

През петте дни на тренинга ще преначертаем картата на Несъзнаваното и ще запълним част от белите петна в нея; ще овладеем хипнотичните техники, които ще ни отведат към бреговете на Невидимите Реалности и ще странстваме все по-далече и все по-дълго в тях; не на последно място – ще осъзнаем, че реалността, която са ни описвали като единствено възможно-приемливо-непроменливата има безброй други алтернативи, някъде сред които се намира истинския ни Дом и маркировката, осветяваща пътя ни към него…

INSIGHTING НЕВИДИМИ РЕАЛНОСТИ – ПРОГРАМАТА:


 • Усвояване на изчистени, естествени и високоефективни техники за индуциране на хипноза и на променени състояния на съзнанието от различен тип.
 • Картографията на съзнанието и световете в него.
 • Променените и неординерните състояния на съзнанието – разлики и степени.
 • Усъвършенстване уменията в регресивната хипноза – регресия в минали животи и живот между животите.
 • Прогресия в бъдещето.
 • Intending – възнамеряване на събития и тяхното осъществяване.
 • Писане и говорене (ченълинг) по време на хипнотичен транс.
 • Докосване до вътрешноприсъщата мъдрост и използване на интуитивни прозрения за разрешаване на проблеми и трансформация на личността (InSighting).
 • Пробуждане на мъдростта на тялото.
 • Свързване с вътрешни водачи и архетипи.
 • Протоколи за връзка с мулиизмерни същности и редове от по-висш порядък.
 • Хипноза, свръхсъзнание и душа.
 • Дишане и променени състояния на съзнанието.
 • Холистичният подход в терапията на душата и изцелението на живота – път към цялостност.

Програмата съдържа теоретично и практическо обучение под ръководството на д-р Димитър Тенчев

INSIGHTING НЕВИДИМИ РЕАЛНОСТИ – АКЦЕНТИТЕ

 • Създаване на приятелски и непринуден климат за пътуване във вълшебните светове на Трансцендента и улесняване п(р)оявата на мултиизмерни трансперсонални същности.
 • Тренингът е изграден на диалогичен принцип, различаващ се от застиналата академична риторика. Ефективността на получените знания и умения е максимално практична и бързо приложима в обозримо кратки срокове.
 • Поставяне на индивидуални практически задачи на участниците, усъвършенстващи приложните техники, принципи и похвати в областта на хипнозата и протоколите за трансперсонални преживявания.
 • Практикуми по групи.
 • Създаване на личен стил за индуциране на “естествена” хипноза и структуриране на хипнотерапията от преживелищен тип.
 • Условия за непосредствено практическо прилагане на теоретичното познание.
 • Запознаване със случаи от практиката на пътуване в необятния Мултиверсум на Несъзнаваното.
 • Дискусии в група.
 • Психологията на бъдещето и един Нов, нов свят!

INSIGHTING НЕВИДИМИ РЕАЛНОСТИ – ЦЕЛИТЕ

Когато говорим за мултиизмерни реалности, магични същности и трансперсонални преживявания трябва да приемем аксиоматично едно правило: Колкото по-малко цели си поставяме, толкова по-големи резултати ще постигнем.

Затова нека навлезем с отворено съзнание в този тренинг, поставяйки си само една цел: да няма такава… 🙂

Тогава резултатите многократно ще надхвърлят и най-дръзките ни очаквания.

Максимално непредубедени и минимално консуматорски ориентирани – това е правилният подход към InSighting Невидимите Светове.

INSIGHTING НЕВИДИМИ РЕАЛНОСТИ – ЗА КОГО Е ТОЗИ ТРЕНИНГ

За теб ако:

 • Се стремиш към непознатото
 • Имаш копнеж към магичното
 • Неудържимо те привлича мистичното
 • Желаеш да опознаеш вселената на хипнотичното
 • Искаш да преминеш отвъд границите на ума
 • Търсиш изход от тривиално-грозноватото в света
 • Мечтаеш за посока, Свобода, пределна яснота и…
 • Се луташ по Пътя към дома

За всички, които искат да се срещнат лице в лице с минали животи, бъдещи превъплъщения, паралелни реалности, учители, архетипи, водачи, нечовешки същности и търсят изцеление за себе си, близките или пациентите си чрез преживелищния подход на психологията на бъдещетотози тренинг е за вас!

INSIGHTING НЕВИДИМИ РЕАЛНОСТИ – ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Трансперсоналният Модул С от знаковите курсове по хипноза, ръководени лично от д-р Димитър Тенчев, е трансформиран в отделен тренинг – InSighting Невидими Реалности и се отваря за по-широк кръг от участници, без да е задължително те да са завършили предварително модулите А и В.

Това е уникален шанс да се докоснете до вселената на Трансцендента и до същностите, които я обитават. Шанс за всички, които изповядват разЛичния мироглед и за които животът е нещо повече от нагоните за оцеляване и възпроизвеждане, и от желанието за придобиване и хищническия инстинкт за консумиране. Кой ще се възползва от този шанс и кой ще го оцени? За нас е въпрос на осъзнатост. И още нещо…

„Пред мъдрия човек стои отворен целият свят. Защото отечество на великата душа е цялата вселена“ – Демокрит