InSighting Личната Сила и свободата да бъдеш - Смолян 2008

Деветдневен семинар по InSighting

19 – 27 юли 2008

Смолянските езера – гр. Смолян

Модул: InSighting – Личната Сила и свободата да бъдеш

Програмата на семинара включва:

Теоретичен модул:

 • Личната Сила – същност и концепции.
 • Методи за увеличаване на личностната Сила:
 • Освобождаване от излишното и ненужното в живота.
 • Пребиваване в променени състояния на съзнанието (ПСС).
 • Разчупване на рутината и индуциране на временни автономни зони (ВАЗ).
 • Живот в Настоящето – теоретични концепции и практически подходи.
 • Силата като предпоставка за личностна трансформация и промяна на траекторията на живота.
 • Енергията и базисните човешки потребности.
 • Личната Сила и висшите човешки потребности.
 • Силата като предпоставка за разширяване на полето от вероятности.
 • Насочване на личната сила за спонтанно реализиране на цели (Intending).
 • Силата да си свободен и свободата да си силен.
 • Себеактуализацията като изява на свободата.
 • Характеристики на себеактуализираните личности.
 • Себеактуализация, себепознание и творчество.

Практически модул:

 • 4 дихателни сесии InSighting Интензивно дишане за всеки участник :2 групови сесии с музика и 2 индивидуални сесии сред природата.
 • Рисуване на мандали.
 • Всекидневна практика на интровертиращо дишане Breath Insight (BI) – мост към Източника на вътрешна мъдрост.
 • Desensing– отдръпване на сетивата от външния свят и потъване в Източника на Настоящето (от 6 до 24 часа) – InSighting практика.
 • Sensing – повторно интегриране на Тук и Сега чрез петте сетива – InSighting практика.
 • I-Sighting – практикуване на не-ума – InSighting практика (новo).
 • E-Sighting – използване на груповата енергия за увеличаване на личната Сила – InSighting практика (новo).
 • Пречистване с четирите елемента – въздух, огън, вода, земя.
 • Практикуми по възнамеряване в групи (InSighting групи по възнамеряване – (IGI) – InSighting практика.
 • Ландшафт терапия. Пътят е в теб! –  InSighting практика.
 • Групи за споделяне.