В-к Телеграф, 27 февруари 2019

Интервю на Райна Харалампиева с д-р Димитър Тенчев

Психотерапевтът д-р Димитър Тенчев:

Депресията се предава по наследство

Хипнозата и Интензивното дишане премахват симптомите

Д-р Тенчев, как действат сезоните на депресията?

Д-р Т.: В географските ширини с умерен или по-студен климат, в част от човешката популация са разпространени т.нар. сезонни депресии, които в съвременната психотерапия и психиатрия се обозначават като сезонно афективно разстройство (САР). САР се проявява обикновено при едни и същи хора, при които се отключва определен набор от симптоми по едно и също време на годината. С други думи сезонните депресивни състояния имат цикличен характер и могат да се появяват и изчезват години наред. . Най-често първите симтопи се отключват в края на есента и достигат своя пик през зимата. В по-редки случаи инициацията на САР може да бъде през пролетта или началото на лятото. 

Ако да, защо?

Д-р Т.: Етиологията на сезонното афективно разстройство не е напълно изясена. И все пак за ключов фактор в сезонните депресии се считат нарушенията в циркадния ритъм или биологичния часовник на индивида. Редуцираното количество слънчева светлина през зимните месеци е основната причина за отключването на САР и разгръщането на упоритата им симптоматика. Като друга причина може се посочи намалените нива на мелатонин (отново дължаща се на краткото слънцестоене през този период), със съответните промени в механизмите на регулация на настроението и съня. 

Какви са оплакванията им?

Д-р Т.: Признаците и симптомите на пациенти с депресии съвпадат до голяма степен с главните клинични симптоми на депресия:

 • Силна потиснатост на настроението, достигаша до апатия през по-голямата част от деня, през почти всички дни от зимните месеци
 • Липса на интерес към и мотивация за водене на обичайния ежедневен живот
 • Усещане за “източена” енергия, нежелание (поради безсилие) за извършване на елементарни рутинни задачи
 • Нарушение в съня (свръхсънливост) и увеличаване на апетита — неистово влечение към сладки храни, оттам и покачване на теглото; при “летните” САР симптомите са обратните —  редукция на съня и загуба на апетит
 • Намалена способност за концентрация, заучаване и запаметяване
 • Интензивна генерализирана тревожност (САР може през пролетно-летните месеци да “прелее” в симптоматика на ажитирана депресия, характеризираща се с хиперактивност и работохолизъм, които целят маскирането на симптомите на интензивна мъчителна тревожност)
 • Чувство за безсмислие и бенадеждност
 • Изострени страхове, включително от болести и мисли за смъртта

Целият този богат синдромокомплекс води до някои тежки компликации на състоянието:

 • Суицидни мисли
 • Социална самоизолация
 • Нарушение в работоспособността/способността за учене
 • Симптоматика на тревожност, водеща до допълнително влошаване на качеството на живот
 • Злоупотреба и аддикция към психоактивни медикаменти

Съвети, за да не попадаме в подобно състояние?

Д-р Т.: При пациентите със сезонни афективни разстройства нерядко може да се проследи фамилна анамнеза в заболяването им, също може да бъде установено и придружаващо биполярно афективно разстройство (БАР) или ендогенна депресия. Това показва несъмнена генетична предразположеност към самия депресивен афект. Единственото, което може да се направи в случая през “тъмните” месеци е, пациентът да се премести да живее в срещуположното полукълбо на планетата или по-близо до екватора, където зимата е кратка или напълно липсва. Разбира се, взимането на такова решение и привеждането му в действие е по-лесно да се каже и много по-трудно да се осъществи, доколкото това означава пълна промяна на средата —  дом, работа, социални контакти, за българите и държавата. 

Затова като първа и своевременна стъпка може без колебание да се посочи превантивната психотерапия — най-краткосрочна и ефективна е преживелищната терапия, — която цели предотвратяването на инициацията на сезонните депресии или поне смекчаването на силата и продължителността на протичането ѝ.

Съвети как по-лесно да излезем от депресивните състояния?

Д-р Т.: При депресията е изключително актуално правилото “Помогни си сам, за да ти помогне и психотерапевтът ти”. Или казано по-конкретно — мотивация за справяне с проблема, благоприятна семейна и социална среда, адекватна психотерапевтична практика, не на последно място пасване със самия психотерапевт, чиято личност е ключова за ефективното решаване на проблема. 

Какви хора са по-податливи на депресия?

/ възраст, пол, семейни…/

Д-р Т.: Обикновено САР се срещат по-често при жени, отолкото при мъже, по-често в по-млада възраст. Това не изключва сезонните депресии да се проявят и в представители от противоположната извадка — мъже или индивиди в по-зряла възраст. 

Има ли връзка между грип и депресия? / отлабва ли имунната система, когато сме психически лабилни, дава ли път на грипа/?

Д-р Т.: Естествено има връзка между силата и адекватната функция на имунната система и психическите състояния — респективно разстройства, —  на чийто фон функционира тя. Депресията е едно от широко разпространените психични разстройства, което често се характеризира с цикличен характер и е протрахирано във времето.  Тепърва се доказва в клинични студии ключовата роля на психиката и връзката ѝ не само с инфекзиозните, но и с психосоматичните, голяма част от които социалнозначими заболявания. 

д-р Димитър Тенчев

д-р Димитър Тенчев

Психотерапевт в InSighting център
Призвание: Семинар лидер
Професия: Психотерапевт
Известен още с: Основател на InSighting, пионер в преживелищната психотерапия, неортодоксален писател
Поле на дейност: Променените състояния на съзнанието, трансперсоналните опитности, надличностните пикови преживявания
Страст: Свободата и писането
Изповядва: Философията на разЛичността
Мечта: Shido Munan (В съвършения път пречки няма)
Още за психотерапевта