Вътрешното пътуване може да донесе неизмерими ползи

Stanislav.VelikovСтанислав Величков – участник в InSighting вътрешни пътувания

Поради споделен интерес към хипнозата с приятел изпитвахме различни хипнотични техники, докато той не ми направи техника, която след това сподели, че се нарича вътрешно пътуване, което ме вдъхнови да посетя този уникален семинар.

Насочих се към InSighting Център поради предишни посещение на други събития в центъра. Не съм чувал на друго място да се провежда семинар по вътрешни пътувания.

Потвърждавам това, но нека е ясно че всяко преживяване е изпитани индивидуално и не е разумно да подлежи на сравнения. Трансформация се случва при нужда от такава у пътешественика, дори и да не бъде желана, осъзната или търсена, от друга страна се откриват нови хоризонти, магични вселени докосването, до които е рядък шанс и незабравим опит.

Вярвам, че вътрешното пътуване може да донесе неизмерими ползи за пътешественика така и под един или друг начин да допринесе за изцеление

ВЪТРЕШНИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК е човек, който…. вижда през холограмата на възприятие която представя околния свят и следва вътрешен подтик към заветна цел за която няма реална представа или разбиране каква е, но тя сглабя себе си парче по парче при всяко вътрешно пътуване.