Вътрешните пътувания са оригинален и мощен метод

Чиста случайност ни провокира със съпруга ми да се присъединим към инсайтърското общество! Никога не сме се интересували от наличие или отсъствие на подобен род събития в България, до момента в който бяхме провокирани от съдбата да се огледаме и установихме, че еднообразието и скуката на ежедневието ни притиска до степен такава,че повече не можем да продължим в този ритъм.

Анна - участник в InSighting Вътрешни пътувания