Вътрешните пътувания бяха едно неописуемо и трансформиращо преживяване

Петромир – участник във Insighting Вътрешни пътувания

Всичко което се случва в InSighting отговаря на моето светоусещане и разбиране за Вселената. Това мое предчувствие беше потвърдено и от разказа на хора, участвали в трети модул по хипноза.
Нямаше как да се насоча към друго място, а и не съм проверявал, търсил и чувал въобще другаде в България да се провежда такъв семинар.
За мен вътрешните пътувания бяха едно неописуемо и трансформиращо преживяване. Всяко пътуване беше само за себе си невероятно трансформиращо и много обогатяващо.

Необратимата промяна в моя живот започна още с първото интензивно дишане в InSighting и продължава през медитациите и Вътрешните пътувания все по навътре и навътре към мен и Вселената, от която съм част, и която е част от мен.

На този семинар участвах във вътрешно пътуване с още девет – десет човека едновременно и в транс всички преживяхме почти еднакви неща на еднакво място в безкрайната вселена, което за мен е неописуемо.

Вътрешният пътешественик е човек, който е усетил полъха на свободата и нищо не може да го върне обратно към матрицата и да го отклони от пътя към себе си, свободата и опита да прекъсне обусловеността към материалния живот на планетата Земя.