Вътрешни пътувания е едно разтърсващо преживяване

Розария – участник в InSighting Вътрешни пътувания

Мога да кажа, че “Вътрешни пътувания” е едно разтърсващо преживяване, което не само трансформира личността и изцелява, а и неизменно променя цялостното ни възприятие за света – както този, който всички “познават”, така и този отвъд видимото, отвъд осъзнаваното.
За мен този семинар беше отново потвърждение, че няма невъзможни неща, че има много вселени и същности, които могат да ни променят или поне да ни помогнат да се “докоснем” до техните светове, до онези съзнания, за които примитивното ни земно население дори не подозира, че съществуват…