Семинарът отговори на вътрешните ми търсения

Интересът ми към InSighting и Вътрешните пътувания бе провокиран по време на участия в други събития на Insighting Centre и по точно от д-р Димитър Тенчев и при запознаване с информационните материали.
Насочих се към Insighting Centre, защото усетих, че отговаря на вътрешните ми нагласи и търсения за духовно личностно развитие. Не съм чувал за подобни събития на друго място.

За мен всички семинари на Insighting Centre са мощно преживелищно средство за трансформация и развитие на личността. 

Въпреки че моите лични вътрешни пътувания не бяха толкова дълбоки, както при повечето други участници в семинара, аз се докоснах до един нов свят, който разкрива нови хоризонти отвъд всичко, което съм можел да си представя. Това заедно с невероятната атмосфера и лекциите, които достигнаха до неподозирано дълбоки кътчета на душата ми задействаха дълбока вътрешна трансформация, която осъзнавам, че отдавна съм искал и чакал.

Искам да споделя, че  Вътрешният Пътешественик е човек, който търси отвъд познатото и стандартното и е готов да се докосне до нови светове, които да предизвикат у него вътрешни трансформации, чрез които да открие верния път за себе си.

Калин Русев - участник в InSighting Вътрешни пътувания