След днешното дишане се чувствам много добре. Усещам се страшно олекнал и по време на самото дишане имах чувството, че минавам в друго измерение. А след няколкото семинара, през които преминах мога смело да кажа – проблемът, с който дойдох (натрапливости, страхове) вече го няма!
Михаил