Озовах се случайно /всъщност нищо не е случайно/ на един семинар преди една година. От този момент нищо не е същото – аз не съм същата. Животът ми се промени драстично още в следващите няколко дни. Вече знаех, че не съм жертва на обстоятелствата, че мога да сътворя това, което искам, защото вече знаех пътя. Благодаря ви!
Ивета Христова