Изменени състояния на съзнанието - биоинформационна технология за успех

Рецензия от д-р Димитър Тенчев

ЕПОХАЛНОТО ОТКРИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ОБРЕЧЕНО НА ЗАБРАВА

 

Каква е приликата и разликата между петела и орела? Въпросът изглежда наивно елементарен.

И петелът, и орелът са птици — имат криле. Първият обаче не може да ги използва, те са рудиментирали. Най-много да направи жалък опит да прехвръкне до близкия градински плет. Докато орелът — господарят на простора — може величаво да се рее през синевата, понесен на крилете на персоналната си свобода.

Всеки знае и защо крилете на петела са рудиментирали. Орган, който е спрял да бъде използван по предназначение, атрофира и губи способността си да упражнява функцията, за която е “създаден”. Причината, че петелът е изгубил способността си да използва крилете си е доместикацията. Животът в клетката, която е променила естественото му съдбовно предначертание — да лети, — е бил заменен с илюзорната сигурност, осигуряваща няколко шепи трохи на ден и харем от кокошки. Петелът не вижда обаче по-голямата част от картината — защо се намира в кокошарника?! Нито, че кокошарникът не е източник на сигурност, а затвор, обрекъл вида му на осакатено вегетирине.

Каква е приликата и разликата между човека на познанието (мъдрецът) и ординерния консуматор?

Въпрос за един милион, отговорът на който обаче е само привидно труден. Приликата? И мъдрецът, и ординерът имат криле — способността за навлизане в променени състояния на съзнанието (ПСС). Разликата? Първият използва тази невероятна способност като средство за психофизиологичен самоконтрол и двери към немислимите вселени на несъзнаваното, а вторият — хал хабер си няма за тях.

Често задавам един въпрос към участниците на InSighting ивентите ни. Кое е епохалното откритие на човечеството? Получавам понякога логични, понякога фрапантни отговори — смятането, колелото, огънят, пеницилинът, социалното устройство, iPhone-ът, презервативът, информационните технологии…

Отговорът обаче е отново по-простичък и съществува още от зората на човечеството. Кое е епохалното откритие на човечеството? Променените състояния на съзнанието или по-скоро познанието, че те съществуват и са на един косъм отстояние от нашата осъзнатост.

Развитието на рационалния ум е направил човека доминиращ вид и привиден господар на планетата с всички позитивни и многобройните негативни последици от това. ПСС обаче правят човека наистина “специалното издание” на творението. Те го извеждат извън орбитата на алчно-консуматорския нагон и го възвисяват до измеренията на духовна същност, способна да реализира по-дълбока себерефлексия и да придобие неопосредствано от логиката познание за реалността — такава, каквато не може да я види с физическите си очи или възприеме с малкия си ум.

Книгата “Изменени състояния на съзнанието — биоинформационна технология за успех” на проф. Пировски е безценен информационен масив, касаещ феномена ПСС.

Тя запълва дългогодишен хиатус в българоезичната литература по темата — разглеждането на променените състояния на съзнанието през призмата на неврофизиологията, детайлна биохимична обосновка на ПСС и практически насоки за прилагане на биоинформационната парадигма за по-хармоничен (със себе си) и по-синергичен (със средата си) живот, опосредстван от неизразимите и неизмерими способности на човека да навлиза в трансови състояния.

Написана на висок научен стил, книгата е задължително попълнение в библиотеката на всеки теоретичен изследовател и практик на ПСС.

Не на последно място “Изменени състояния на съзнанието — биоинформационна технология за успех” ни напомня за епохалното откритие на човечеството, което е било обречено на забрава през хилядолетията на социалната ни еволюция”— че ПСС не са изкуствено съзададен феномен във възприятията, индуциран от шамани, гурута, психотерапевти или психеделици, а естествена способност на съзнанието “да лети”, която ни принадлежи по рождено право, но подобно на петела сме обрекли на атрофия. ПСС са търсената алтернативна и може би най-важна част от нашето възприятие, криеща в себе си ОТГОВОРА на въпроса на вечното човешко търсене — “Кой съм аз?”.

Д-р Димитър Тенчев,

Основател на InSighting

д-р Димитър Тенчев

д-р Димитър Тенчев

Психотерапевт в InSighting център
Призвание: Семинар лидер
Професия: Психотерапевт
Известен още с: Основател на InSighting, пионер в преживелищната психотерапия, неортодоксален писател
Поле на дейност: Променените състояния на съзнанието, трансперсоналните опитности, надличностните пикови преживявания
Страст: Свободата и писането
Изповядва: Философията на разЛичността
Мечта: Shido Munan (В съвършения път пречки няма)
Още за психотерапевта