InSighting Интензивно дишане

2 и 3 септември – 10:45 ч.

InSighting Медитативна зона

7 септември – 19:15 ч.

хАОс дишане

10 септември – 16:45 ч.

VIP InSighting Интензивно дишане

12 и 13 септември – 19:15 ч.

VIP Хаос дишане

25 октомври – 19:15 ч.