InSighting Медитативна зона

 13 септември – 19:15 ч.

InSighting Интензивно дишане

15 и 16 септември – 10:45 ч.

хАОс дишане

23 септември – 16:45 ч.

VIP InSighting Интензивно дишане

25 и 26 септември – 19:15 ч.

VIP Хаос дишане

31 октомври – 19:15 ч.