VIP Хаос дишане

27 септември – 19:15 ч.

InSighting Медитативна зона

28 септември – 19:15 ч.

InSighting Интензивно дишане

7 и 8 октомври – 10:45 ч.

хАОс дишане

15 октомври – 16:45 ч.

VIP InSighting Интензивно дишане

17 и 18 октомври – 19:15 ч.