хАОс дишане

//хАОс дишане
Зарежда Събития

хАОс ДИШАНЕ

(НАБЕЗИ В РЕДА ОТ ПО-ВИСШ ПОРЯДЪК)

18 НОЕМВРИ – 16:45 ЧАСА

СЪЩНОСТ И КОНЦЕПЦИЯ НА хАОс ДИШАНЕТО

Какво е хАОс  дишане? 

хАОс дишането е новата InSighting дихателна техника, разработена от д-р Димитър Тенчев през последните години. Тя е следствие и логично продължение на InSighting Интензивното дишане, което той създаде преди повече от 10 години.

хАОс дишането е майсторската степен на Интензивното дишане. То преминава границите на “нормалните” трансперсонални преживявания и превежда практикуващия отвъд описанието на света и менталните концепции на ума, превеждайки го в непознати до момента измерения от Мултиверсума на несъзнавано-духовната реалност.

Прочети още: