rsz_lonely_mountains-1920x1080Има едно нещо, което съществено отличава InSighting от останалите духовни и психотерапевтични системи за личностно развитие. И то е практически непрекъснатата му отвореност към промяната. Така не само InSighting променя хората, но и самите практикуващи променят InSighting, придавайки му динамична свежест, вдъхвайки му искрящ от душата живец, предпазвайки го от опасността да се превърне в непроменлива догма и ригидна система от непотребни вярвания. Нещо повече – InSighting не просто ни променя и не само се променя, той е духът на самата промяна.

Големите InSighting семинари са своеобразна кулминация на InSighting мероприятията през годината

Всеки голям семинар е различен като дизайн, тема и практики, но носи в себе си духът на новото начало, което всеки мечтае да постави в живота си. В уединението на прекрасни планински кътчета, далеч от стреса, напрежението и неспирната динамика на обичайното ежедневие, деветте дни се сливат в хармонично цяло, създаващо неприкосновена от външния свят временна автономна зона. Спонтанно и напълно естествено всеки участник преоткрива себе си, поемайки пътя на своето сбъдване като успешна, променяща се и свободна личност.

Истинската промяна винаги настъпва неусетно. И винаги се случва първо в нас…

Прилагаме допълнителна информация за големите InSighting семинари, които сме провели до този момент:

InSighting Събитието 2016 – 23 – 31 юли 2016

InSighting Събитието 2015 – хотелски комплекс Орлова скала 18 – 26 ЮЛИ 2015
 
InSighting Събитието 2014 – хотелски комплекс Орлова скала 19 – 27 юли 2014

InSighting Събитието 2013 : Завръщане… – хотелски комплекс Орлова скала – 22 – 30 юни 2013

Intending семинар! Изкуството на възнамеряването по Wishpin – хотелски комплекс Орлова скала – 19 – 21 април 2013

Intending семинар! Изкуството на възнамеряването по Wishpin – хотелски комплекс Орлова скала 2012

Вълшебството на синхроничностите – хотелски комплекс Орлова скала 2012

Пътешествие към магичното – био-еко хотел Моравско село 2011

Отвъд утъпканите пътеки – био-еко хотел Моравско село 2010

InSighting. Пътят на героя в теб – Смолян 2009 

InSighting. Личната Сила и свободата да бъдеш – Смолян 2008

Пътят на InSighting – настояще, осъзнаване и намерение – Смолян 2007

Основи на трансперсоналната психология и практически подходи в InSighting интензивното дишане – Смолян 2006

Прочети още:

InSighting Медитативни ритрийти